10. Sınıf Meb Matematik Sayfa 299-300 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 299, 300 Ölçme ve Değerlendirme 1 Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeyi yazınız

1. n kenarlı bir çokgenin dış açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir.
2. n kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360/r derecedir.

B) Aşağıda numaralarla açı bilgileri verilen ifadeler ile bu bilgilere ait harflerle verilen çokgenleri eşleştirip eşleşenleri alttaki kutulara yazınız.

3.
1. İç açılarının ölçüleri toplamı 360 derece olan çokgen (a- Dörtgen)
2. Bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgen (d- Dokuzgen)
3. Bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan düzgün çokgen (ç- Sekizgen)
4. İç açılarının ölçüleri toplamı 540 derece olan çokgen (b- Beşgen)

C) Aşağıdaki açık uçlu soruların doğru cevabını bulunuz.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

10. SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın