10. Sınıf Meb Matematik Sayfa 239 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Alıştırmalar Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Yukarıdaki şekilde m(A) = 85o, m(B) = 110m(C) = x + 20o, m(D) = x + 10o ve m(E) = x olduğuna göre x in kaç derece olduğunu bulunuz

2. Bir altıgen ile bir yedigenin iç açıları ölçüleri toplamının kaç derece olduğunu bulunuz

3. Yukarıdaki şekilde m(BCD) = 110, m(CDE) = 80, m(DEA) = 140o; |BF| ABC açısının ve 5AF? BAE açısının açıortayı ve m(AFB) = x olduğuna göre x değerinin kaç derece olduğunu bulunuz.

4. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E, F noktaları bir düzgün onsekizgenin ardışık 6 köşesidir. m(BCE) = x olduğuna göre x değerinin kaç derece olduğunu bulunuz.

5. İç açılarının ölçüleri toplamı 1440c olan bir çokgenin kenar sayısını bulunuz.

(n-2) . 180 = 1440

n-2 = 1440/180

n-2 = 8

n = 10

6. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katından 45c eksik olan bir düzgün çokgenin kenar sayısını bulunuz.

7. Yukarıdaki şekilde ABCDE düzgün beşgen ve EFD eşkenar üçgendir. A, G, D noktaları doğrusal, olduğuna göre x değerinin kaç derece olduğunu bulunuz.

8. Yukarıdaki şekilde kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgen verilmiştir. Buna göre x açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

10. SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın