10. Sınıf Meb Matematik Sayfa 304-306 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 304, 305, 306 Ölçme ve Değerlendirme 3 Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3

A) Aşağıdaki açık uçlu soruların doğru cevabını bulunuz

5 – 7. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.

5. Oluşan en büyük 2 bölmenin alanlarının toplamını bulunuz.
6. Çekilen telin maliyetinin kaç Türk lirası olduğunu bulunuz.
7. Tüm köşelere eşit uzaklıkta olan tek bir direk dikilerek bu direkten tüm köşelere üçer sıra tel çekilseydi telin maliyetinin ne kadar artacağını bulunuz.

B) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

10. SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın