10. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 125 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Sayfa 125 Alıştırma Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMA

Yanda verilen soyağacında belirli bir özelliği, fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli gösterilmiştir.

Buna göre
a) Otozomal çekinik bir genin kalıtımına göre bireylerin genotiplerini yanda verilen soyağacına yazınız.

a) 1. Aa, 2. aa, 3. Aa, 4. aa

b) X’e bağlı çekinik bir genin kalıtımına göre bireylerin genotiplerini yanda verilen soyağacına yazınız.

b) 1. XAXa, 2. XaY, 3. XAY, 4. XaXa

c) Otozomal baskın bir genin kalıtımına göre bireylerin genotiplerini yanda verilen soyağacına yazınız.

c) 1. aa, 2. Aa, 3. aa, 4. Aa

ç) X’e bağlı baskın bir genin kalıtımına göre bireylerin genotiplerini yanda verilen soyağacına yazınız.

ç) 1. XaXa, 2. XAY, 3. XaY, 4. XAXa

d) Bu soyağacında Y’ye bağlı bir genin kalıtımına göre bireylerin genotiplerini neden yazamayacağınızı kısaca açıklayınız
d) Bu özellikle ilgili gen Y’ye bağlı ise sadece erkek çocuklarda görülmesi gerekir. Soyağacında ise bu özellik kız çocuklarda görülüyor.Bu nedenle genotipleri yazılamaz.

10. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın