10. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 126 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Sayfa 126 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Yandaki soyağacında koyu renkli olarak gösterilen bireyler, X’e bağlı çekinik bir genle kalıtılan hemofili hastalığını fenotipinde göstermektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Hangi bireyler taşıyıcıdır?

1 ve 5 numaralı bireyler taşıyıcıdır.

b) 2 numaralı bireyin taşıdığı hemofili hastalığı geni hangi bireylere aktarılır? Nedeniyle açıklayınız.

4 ve 5 numaralı dişi bireylere aktarılır. Diğerleri erkek bireydir. Erkek bireyler babalarından yalnız Y kromozomunu alır.

c) Erkek çocukların %50’sinin sağlıklı, %50’sinin hemofili olmasının nedenini açıklayınız.

Erkek çocuklar X kromozomlarını annelerinden alır. Anne taşıyıcı olduğundan genotipinde hemofili geni ve sağlıklı gen bulunur

2. Kısmi renk körlüğü X’e bağlı çekinik genle kalıtılan bir hastalıktır.
Buna göre
I. Erkek çocukların % 100’ünün renk körü
II. Kız çocukların % 100’ünün taşıyıcı olduğu bir ailede
a) Anne ve babanın genotipini bulunuz.

Anne X r X r
Baba X RY genotiplidir.
b) Ailenin soyağacını çizerek bireylerin genotiplerini soyağacında gösteriniz.

10. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın