10. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 184 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

10. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 184 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Sayfa 184 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin ekolojik dengeye etkileri aşağıdaki etki tablosunda verilmiştir.

a) Asit yağmurları b) Hastalıkların artması c) Erozyon ç) Habitat kaybı d) Beslenme sorunları e) Hava kirliliği f) İklim değişiklikleri g) Çevre kirliliği ğ) Sera gazlarının salınımı h) Doğal kaynakların tüketimi ı) Besin zincirinin bozulması i) Biyolojik çeşitliliğin azalması j) İçme suyu kıtlığı k) Su kirliliği l) Ses kirliliği m) Toprak kirliliği

Aşağıdaki tabloda verilmiş olan çevre sorunlarının karşısına hangi etkilere yol açabileceklerini yukarıdaki etki tablosunun harflerini kullanarak yazınız. Bu etkileri ortadan kaldırabilmek için gerekli çözüm önerilerinizi de öneriler sütununa yazınız. (Tabloda ormanlık alanların yok edilmesiyle ilgili çalışma örneği verilmiştir.)

Orman yangını: c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i
Aşırı ve plansız kentleşme: a, ç, e, g, ğ, h, i, j, k, l, m
Yeni tarım arazisi ihtiyacı: c, ç, i
Endüstrileşme: a, b, ç, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, m
Taşıt kullanımının artması: a, e, f, g, ğ, l, m
Ormanların kesilip yok edilmesi: c, ç, d, e, f, g, h, ı, i, j
Hızlı nüfus artışı: a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m
Atıkların ayrıştırılmaması, kirleticilerden arındırılmaması: b, e, g, ğ, ı, i, k, m

10. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın