10. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 190-191 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Sayfa 190, 191 Bölüm Değerlendirme Soruları Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. a- 3 , b – 4, c – 1, ç – 2, e – 5, eşleşmeyen: d Kavram: Radyoaktif kirlilik
Radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede belirli değerlerin üzerine çıkması

2. A) Artan ekolojik ayak izine bağlı olarak biyolojik kapasite yetersiz kalır ve doğal kaynakların kullanımı artar. Ekolojik denge bozulur.

3. Atmosferde CO2 artışına bağlı olarak hava kirliliğini artırır.Ayrıca küresel ısınmaya yol açarak küresel iklim değişikliğinin oluşumunda etkili olur.

4. Suyu adil kullanmak, su kaynaklarını korumak, su kirliliğini önlemek, suyu israf etmemek, bu konuda insanların bilinçlenmesine katkıda bulunmak.

6. C
7. E
8. D
9. D
10. B

10. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın