9. Sınıf Meb Biyoloji Sayfa 210-212 Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji 3. Bölüm Değerlendirme Sayfa 210, 211, 212 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. b – 5, c – 2, ç – 3, d – 1, e – 4, eşleşmeyen: a 
Kavram: Sürdürülebilirlik
Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanması.
2. a) Biyokaçakçılık artarsa biyoçeşitlilik olumsuz etkilenerek azalır.
3. Nesli tükenme tehlikesi altında olmasıdır
4. Tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği
5. Eğitim seviyesi yükseldikçe çevreye duyarlılık artar. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğine önem verilir.
Bu da doğal kaynakların verimli kullanılmasını olumlu etkiler. Biyolojik kapasite artar.

6. A) Türkiye – Norveç coğrafi şartların uygunluğu, jeolojik yapısının farklılığı, çeşitli iklim kuşaklarına ve
ekolojik zenginliklere sahip olması

B) İtalya-Yunanistan-İspanya-Fransa bitki tür çeşitliliği birbirine yakın olan ülkelerdir. Coğrafi ve
jeolojik yapılarının benzerliği.

7. E
8. B
9. C
10. C

10. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın