10. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite Yazma Cevapları – derskitabicevaplarim.com

10. Sınıf Meb Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite Yazma Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Tiyatro Sayfa 242 6. Ünite Yazma Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Bu ünitede incelediğiniz metinlerden hareketle geleneksel tiyatronun eğlence kültüründeki yeri, Osmanlı toplumunda bir arada yaşama kültürü, isimlerle karakterler arasındaki ilişki, yanlış anlamalar ve şive taklitleri gibi konular üzerinde bir yazı yazınız.

Osmanlı toplumundan bugüne dek insanları bir araya getirme, sosyalleştirme konusunda büyük katkıları olmuştur. Geçmişten günümüze dek isimlerin yaşatılmasında, sözlü tarihin gelişmesinde katkısı olmuştur. Mahalle yaşayışı, esnaf toplantısı, evlenme törenleri gibi bölümlerde eğlence kültürünün yaşatılmasında geleneksel tiyatrolarımız önemli bir yer bulmuştur. Kukla oyunu çocuk genç fark etmeden orta yaş grubuna hitap eden günümüzde halen bazı kesimlerde aktif olan geleneksel Türk tiyatrosu rollerinden biridir. Meddahlık, günümüzde özellikle güldürü amaçlı düzenlenen stand-up tiyatro oyunlarına dönüşmüştür, insanlar eğlence amaçlı bu tür tiyatroları izlemeye gitmektedir. Karagöz – Hacivat oyunları eğlence sektöründe panayırlar, festivaller, tiyatrolar, kermes gibi özel günlerde halkı eğlendirme amaçlı olarak aktif olarak kullanılmaktadır. Orta oyunları, birçok bakımdan karagöz- hacivat oyununa benzeyen yalnız canlı insanlarla hayata geçirilen orta oyunları eğlence sektöründe kültürümüzde yer edinmiş insanlar tarafından oldukça tercih edilen tiyatro türü olmuştur. Geleneksel türk tiyatrolarına özgü değişik şive ve ağız taklitleri insanları her zaman güldürmeyi başarmıştır. Geleneksel Türk tiyatrolarında sık sık karşılaştığımız değişik uluslardan ünlü kişilerin bazı özelliklerinin gülünçleştirmesi, kültürümüzdeki eğlence seviyesini yükseltmiştir. Doğaçlama yapılmış eleştiriler, abartılmış tavırlar, belirli tip ya da karakterlerin yansıtılması, geleneksel Türk tiyatrosunun günümüz çağında tutunmasına eğlence kültürümüzde aktif rol oynamasına katkı sağlamıştır.

10. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın