4. Tema Doğa ve Evren Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe – derskitabicevaplarim.com

4. Tema Doğa ve Evren Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe

4. tema doğa ve evren ölçme ve değerlendirme cevapları ve soruları, dörtel yayıncılık 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 122-123-124-125 (doğa ve evren teması)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 4. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 122-123-124-125

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 122 Cevabı

Ben küçük bir yağmur damlasıyım. Önce yeryüzündeydim. Güneş’in sıcağı ile buhar oldum/’ gökyüzüne çıktım. Benim gibi çok sayıda buhar damlaları ile birleştik. Bulut olduk. Bulut olarak gökyüzünde uzun süre kaldık. Çok yükseklerden yeryüzünü seyrettik. Köyler, şehirler, bahçeler, tarlalar, ormanlar ne kadar güzel görünüyordu! Çocuklar oyun oynuyor, köylüler bahçe ve tarlalarda çalışıyor, köyün sürüleri kırlarda otluyordu. Yeryüzü yüksekten çok güzel görünüyordu. Yollar ve yollardaki araçlar, her şey çok güzeldi. Ormanlar, çayırlar, göller, dereler, nehirler yeryüzünü süslüyordu.

Yanıma bir damla geldi. Gördüklerimizi birbirimize anlatıyorduk ki: “Deniz göründü, deniz göründü!” diye sesler duyduk. Nehrin ağzı genişledi. Meğer nehrin denize döküldüğü yere gelmişiz! Denizi yakından ilk defa görüyordum. Onun büyüklüğü karşısında şaşırdım. Yaşlı bir damla yanıma gelerek:
— Ben de denizi ilk gördüğümde böyle şaşırmıştım. Deniz bizim son durağımızdır. Bütün akarsular denize dökülür. Buradan buhar olup tekrar gökyüzüne çıkarız, dedi.
Denizin suyu çok tuzluydu. İrili ufaklı, renk renk balıklar vardı. Yüzgeç denen kanatlarını hiç durmadan hareket ettirerek sağa sola koşuyorlardı. Denizde midye, istiridye, denizanası gibi daha birçok hayvan vardı. Denizin dibi ormana benziyordu. Engebeler, çukurlar, tepeler…
İnsanlar, denizin üstünde ulaşımı vapur, kayık, sandal ile sağlıyorlardı. Küçük ve büyük motorlarla balıkları avlamaya çalışıyorlardı. Yakalanan balıklar kurtulmak için çırpınıyordu. Küçük balıklar, büyüklere yem olmamak için kayaların ve yosunların arasına saklanıyordu.
Zaman geçti, yaşlı damlanın dediği gibi, tekrar buhar olup gökyüzüne çıktım. Bundan sonra bakalım neler göreceğim?..

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:

2. Metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız.

 • Cevap:

3. Metinde geçen terimleri sınıflandırıp yazınız.

 • Cevap:

4. Yazar metinde nasıl bir anlatım biçiminden yararlanmıştır? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 123 Cevabı

5. Metinde hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır? Örnekleyiniz.

 • Cevap:

6. Metinden basit, türemiş, birleşik fiillere örnekler bulup birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

7. Metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız.

 • Cevap:

Öznel yargılar:
Nesnel yargılar:

8. Metinden haber kipiyle çekimlenmiş fiiller bulup yazınız. Bu filleri birer cümlede siz kullanınız.

 • Cevap:

B. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin fiili yapı yönünden farklıdır?

A) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
B) Yangını körükleyen saçından tutuşur.
C) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
D) Sakla samanı gelir zamanı.

 • CevapD

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Çalışmadığı için iyi not alamadı.
B) O hastalandığı için gelememiştir.
C) Gözlüğümü değiştirmek için doktora gideceğim.
D) Kahvaltı yapmadığı için okulda bayılmış.

 • CevapC

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 124 Cevabı

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatından yararlanılmamıştır?

A) Denizin üstünde de altında da yaşayanlar var.
B) İnsanlar kötü işler yaparak iyi sonuçlara ulaşılamayacağını bilirler.
C) Denizin üstünde küçük ve büyük motorlarla balıkları avlamaya çalışıyorlardı.
D) Denizin üstünde ulaşımı vapur ve kayık ile sağlıyorlar.

 • CevapD

4. “Onun büyüklüğü karşısında şaşırdım.” cümlesindeki fiilin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oluş bildiriyor.
B) Durum bildiriyor.
C) İş (kılış) bildiriyor.
D) Olumsuzluk ifade ediyor.

 • CevapB

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelimenin yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Nehrin ağzı genişledi.
B) Meğer nehrin denize döküldüğü yere gelmişiz.
C) Denizi ilk defa yakından gördüm.
D) Bir yaşlı damla yanıma geldi.

 • CevapD

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

(…) Doğanın korunmasında her insanın üstlenebileceği bir görev vardır.
(…) “Okumuşsunuz” çekimli fiili, dilek kiplerinden şart çekimine girmiştir.
(…) “Onun o yaşta Türkçeye tutkunluğuna hayrandım.” cümlesinin yüklemi bildirme kipiyle çekimlenmiştir.
(…) “Sayısal verilerden yararlanma, örnekleme” birer anlatım biçimidir.
(…) “Tanık gösterme” bir düşünceyi geliştirme yoludur.
(…) “Yaşayacaksın ağacım, Yaşayacaksın. Cırcır böceklerinin sesini dinleyerek” dizelerinde benzetme söz sanatından yararlanılmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Doğa ve Evren Teması Sayfa 122-123-124-125 4. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.


7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI DÖRTEL YAYINCILIK

Yorum yapın