5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Sayfa 113-116 Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Sayfa 113, 114, 115, 116 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

1. (Y) Genel Ağ ve sosyal medyaya aktarılan bilgilerin denetim altına alınması oldukça kolaydır.
2.(D) Medya okuryazarlığı bilincine ulaşmış birey her türlü medya aracını kullanarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilir.
3.(Y) Genel Ağ’a bağlanırken adres çubuğu kısmında http:// yazması sayfanın güvenli olduğu anlamına gelir.
4. (D) Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.
5. (D) Ülkemizde yardım kampanyaları teknoloji kullanımı ile daha rahat şekilde yapılabilmektedir.
6. (D) İnsanların karşılaştıkları problemi çözme gayreti ve merak duygusu beraberinde yeni buluşlar getirmiştir.
7. (Y) Yapılan araştırmaların kaynakçasında yalnızca süreli yayınlar yazılmalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

teknoloji Genel Ağ güvenilirlik MHRS şüpheci mucit bilimsel etik doğruluk

1. Ülkemizde yaşayan insanlar bilgiye ulaşmak için en çok GENEL AĞ tercih etmektedir.
2. Sanal ortam önemli bir bilgi kaynağı olduğu için buraya yüklenen bilgilerin DOĞRULUK ve GÜVENİLİRLİĞİ önemli hâle gelmiştir.
3. MHRS üzerinden randevu alarak sağlık kuruluşlarında muayene olabilirsiniz.
4. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye MUCİT adı verilir.
5. Buluş yapan kişiler ve bilim insanları hata yapmaktan korkmadığı gibi olaylara ŞÜPHECİ yaklaşır.
6. Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları, kaynakçaya yazarak BİLİMSEL ETİĞE uygun davranırız.
7. TEKNOLOJİNİN gelişmesi ile birlikte insanlar istedikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına kavuşmuştur.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

C. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu aşağıdaki tabloda belirtiniz. (olumlu – olumsuz) 

Teknolojiyi kontrollü kullanmayan insanlar teknoloji bağımlısı hâline gelebilmektedir. OLUMSUZ
Sağlık alanında kullanılan teknolojik cihazlar sayesinde hastalıklar kısa sürede teşhis ve tedavi edilebilmektedir. OLUMLU
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar insanlarda şiddet ve saldırganlık duyguları uyandırabilmektedir. OLUMSUZ
Cep telefonları sayesinde uzakta olan kişilerle konuşabilmekteyiz. OLUMLU
İnsanlar yaşadıkları sıkıntıları yetkili mercilere rahatça iletebilmektedir. OLUMLU
Bilinçsiz teknoloji kullanımı yüzünden insanlar arasında yüz yüze iletişim azalmaktadır. OLUMSUZ
Veliler okula gitmeden öğrenci notları hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. OLUMLU
Sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol eden bir öğrencinin ders çalışma verimi azalmaktadır. OLUMSUZ
Yardım kampanyalarına insanlar medya aracılığıyla daha rahat katılmaktadır. OLUMLU
Günümüzde insanlar bilgiye daha kolay ulaşmaktadır. OLUMLU

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: D

2. Cevap: A

3. Cevap: B

4. Cevap: D

5. Cevap: D

6. Cevap: C

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

7. Cevap: C

8. Cevap: C

9. Cevap: A

10. Cevap: A

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sanal ortamda yer alan bilgilerin her zaman doğru olduğunun düşünülmesi bizleri nasıl etkiler?

Cevap:  Yanlış bilgiler edinmemize neden olur.

2. Sanal ortamı kullanan kişiler doğru ve güvenilir olmayan bilgilerden kendilerini nasıl koruyabilirler?

Cevap: Başka yerlerden bilgilerini doğrulatarak.

3. Sosyal ağları kullanırken başkalarıyla paylaşmamamız gereken bilgiler nelerdir?

Cevap:T.C no, anne kızlık soyadı, doğum yeri, ev adresi.

4. Güvenli Genel Ağ kullanımı için uyulması gereken kurallar nelerdir?

Cevap:https:// olması, kaynakça gösteren yerler olmalı, gov.tr uzantılar olmalı 

5. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi buluş yapanlara ve bilim insanlarına hangi kolaylıkları sağlamaktadır?

Cevap:  Daha kolay çalışma ve bilgiye erişim imkanı sunmaktadır.

6. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

Cevap: Meraklı olmaları, çalışkan olmaları, zeki olmaları.

7. Yaptığınız çalışmalarda kaynakça göstermenin önemi nedir?

Cevap:  Bilimsel etik açısından önemlidir.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın