5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Turizm ve Uluslararası İlişkiler Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 7. Ünite Küresel Bağlantılar Sayfa 188, 189, 190 Turizm ve Uluslararası İlişkiler Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Turizm faaliyetleri insanlar arasındaki etkileşimi nasıl sağlar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Farklı ülkeler arasındaki kültürlerin tanıtımına fayda sağlar, insanların birbirlerini tanımasını sağlar, farklı dillerin öğrenilmesine katkı yapar.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Turizmin kültürler arası etkileşime katkıları nelerdir?

 • İnsanların yeni kültürler keşfetmesini sağlar.
 • Farklı kültürlerin farklı coğrafyalarda keşfedilmesi ortak kültürde buluşmasına yardımcı olur
 • Sosyalleşmeye yardımcı olur.
 • Farklı kültürlerin arasında hatıralık eserlerin ticareti ile ekonomiye katkı sağlar
 • Kültürel geleneklerin yaşatılmasına yardımcı olur.
 • Kültürler arası iletişimin gelişmesine ve devamlılığına katkı sağlar.
 • Alternatif turizm seçenekleri oluşmasını sağlar.
 • Refah seviyesi ve gelişmişlik seviyesinin büyümesinde büyük rolü bulunmaktadır.

 Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemi nedir?

 • Turizmin gelişmesi ile öncelikle ülkeler arasında kültürel alışverişler yaşanır.
 • Birbirinin kültürünü öğrenen milletlerin dostluk bağları güçlenir. Böylece uluslararası barış, sevgi ve kardeşlik gibi olgular yayılır.
 • Farklı ülke insanlarının birbirlerine karşı olan ön yargılarını görmesi ve düzeltmesi için turizm çok önemlidir.
 • Ekonomik açıdan turizm ülkelerin gelişmesi ve ekonomisini büyütmesi içinde çok önemli bir gelir kaynağıdır.
 • Ülkemiz egelen turistlerin bıraktığı dövizler ile ülke ekonomisi gelişmekte ve güçlenmektedir.
 • Turizmin geliştiği bölgelerde yaşayan halkın ekonomik yaşamı canlanır, esnafların dil ve kültürel becerileri artar.
 • Turistlerin kendi ülkelerine döndükleri zaman aldıkları iyi izlenimleri çevreleri ile paylaşması sonucu yeni turistler ziyarete gelir ve böylece devamlı bir turizm döngüsü yaşanır.

Aşağıda verilen konuyla ilgili defterinize bir kompozisyon yazınız. 

• Farklı ülke toplumlarının birbirine karşı ön yargılarının ortadan kalkması uluslararası ilişkileri nasıl etkiler?

Cevap: İnsanlar, bilmediklerine ve görmediklerine karşı ilk olarak ön yargılı bir şekilde davranırlar. Bu toplumlar için de böyledir. Farklı ülke toplumlarının birbirine karşı ön yargılara sahip olması mümkündür. Bunun önüne geçmek için ülkelerin uluslararası olarak birbirine yaklaşması sosyal ve kültürel ilişkiler kurması gerekir.Farklı ülke toplumlarının birbirine karşı ön yargılarının ortadan kalkması uluslararası ilişkileri olumlu yönde etkiler. Farklı kültür ve sosyal faaliyetleri görmek, tanımak ve yaşamak ülkelerin toplum olarak ön yargılarını kırar. Böylece uluslararası ilişkiler sosyokültürel ve ekonomik olarak gelişmeye başlar. Böylece toplumlar kalkınır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın