5. Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler 5. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler 5. Ünite Sonu Değerlendirme Sayfa 138, 139 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI ve CEVAPLARI

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Karadeniz kıyıları ve kıyılara yakın iç kesimlerin orman varlığı bakımından zengin olması;
I. kereste sanayisi,
II. mobilya sanayisi,
III. kümes hayvancılığı
ekonomik faaliyetlerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

CevapB

2. Erzurum – Kars platosunda yaz yağışları görülmesi burada gür otlakların yetişmesini sağlamıştır. Buna göre, Erzurum – Kars platosunda hangi ekonomik faaliyetin ve buna bağlı olarak hangi meslek dalının gelişme göstermesi beklenir?

A) Tarım – Çiftçilik
B) Turizm – Otel işletmeciliği
C) Hayvancılık – Veterinerlik
D) Sanayi – Fabrika işçiliği

CevapC

3. Ekonomik faaliyetlerin canlı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde sosyal ve kültürel faaliyetler de gelişir.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha gelişmiş olması beklenir?

A) Adana B) İzmir C) İstanbul D) Bursa

CevapC

4. Görseldeki ürünü marketten satın alan bir kişinin;
I. son kullanma tarihine bakması,
II. ambalajının açık olup olmadığını kontrol etmesi,
III. ödemesini yaptıktan sonra fişini alması
faaliyetlerinden hangileri bilinçli bir tüketici olduğunu gösterir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

CevapD

5. Girişimci Arif Bey yeni bir yatırımda bulunurken;
• Üreteceği malın insanların isteklerine ve ihtiyaçlarına hitap edip etmediğini,
• Üretim yaparken lazım olan ham madde, enerji ve insan gücünün olup olmadığını,
• Üretim yapacağı tesisi ve iş birliği yapacağı kişi ve kurumları belirler.
Buna göre Arif Bey’in yeni bir yatırımda bulunurken;
I. üretim yapacağı mal,
II. üretimde bulunacağı yer,
III. ticari irtibat kuracağı bireyler
faktörlerinden hangilerine dikkat ettiği söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

CevapD

6. Yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte ailece alışverişe çıktık. Babam, ablam ve abim kısa kollu tişört aldı, ben ise ince bir penye aldım.
Buna göre, ailenin alışveriş yapması ekonomik faaliyetlerin hangi aşamasıyla ilgilidir?

A) Üretim B) Dağıtım C) Tüketim D) Turizm

CevapC

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

Cevap1. Antalya 2. sanayi 3. maden 4. tüketim 5. dilekçe

1. Doğal ve tarihî güzellikler bakımından zengin, güneşli gün sayısı fazla olan Antalya kıyı turizmi için uygundur.
2. Ülkemizde sanayi sektörünün en geliştiği şehir, İstanbul’dur.
3. Zonguldak’ta yer altı kaynaklarının fazlalığı maden sanayisinin gelişmesini sağlamıştır.
4. Tüketim, ekonomik faaliyetlerin son aşamasıdır.
5. Dilekçe hakkı, tüketicilerin yaşadığı sorunların çözümünde başvurabileceği yöntemlerden biridir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yaşadığınız çevrede hangi meslek gruplarına ihtiyaç duyuluyor? Neden?

Ben Antalya’da yaşıyorum. Özellikle turizm sektöründe büyük açıklar var. En kısa zamanda kalifiye ve dil bilen eleman ihtiyacı vardır.

2. Tüketici haklarının yasalarla güvence altına alınması neden önemlidir? Açıklayınız.

İnsanların mağdur edilmelerinin önüne geçilmiştir. Böylece insanlar kazıklanmayacak ve hakları yenmeyecektir. Güvenle alış veriş yapacak vergi verecek devletlerine de borçlarını vereceklerdir.

3. Girişimci insanların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Zeki, atılgan, çalışkan, açık fikirli, girişken, cesaretli ve azimlidirler.

4. Hizmet sektörünün geliştiği bir bölgede yaygın olan meslek grupları hangileridir?

Mühendislik, doktor, öğretmen, avukat, kasiyer, muhasebeci, emlakçı ve araba galericileri ile yemek sektöründe çalışan elemanlardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın