5. Sınıf Meb Fen Bilimleri 4. Ünite Madde ve Değişim Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları 4. Ünite Madde ve Değişim Sayfa 160, 161 Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Madde ve Değişim Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

1. Yukarıda X, Y ve Z kaplarında eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta alkol bulunmaktadır. Buna göre, kaplardaki alkolün aynı ortamdaBuna göre, kaplardaki alkolün aynı ortamda tamamen buharlaşma sürelerinin en az olanı dan en çok olana doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) Z – X – Y B) X – Y – Z C) Y – Z – X D) Y – X – Z

2. Soğuk havalarda içerisi sıcak olduğunda otomobil camları buğulanır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma doğru olarak açıklar?
A) Genleşme
B) Sıcaklık değişimi
C) Hacim değişimi
D) Büzülme

3. – Bugün havanın ısı derecesi çok fazla, bugün dışarı çıkmayalım.
– Dondurma havadan sıcaklık alıp eridi.
– Soba sayesinde odanın sıcaklığı yükseldi.
– Banyo suyunun ısısı 50 dereceye çıkmış, nerdeyse yanıyordum.
Yukarıda verilen cümlelerin kaç tanesinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Bir maddeye ısı verilmesi o maddede aşağıdaki değişimlerden hangisine sebep olmaz?
A) Genleşme
B) Sıcaklık değişimi
C) Hacim değişimi
D) Büzülme

5. Maddeler ısı kaybedince boyutları küçülerek büzülür. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Kaynayan çayın çaydanlık kapağını oynatması
B) Hafif şişkin bir balonun sıcak su içerisine konulunca daha çok şişmesi
C) Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi
D) Sıcak bardağa soğuk su konulduğunda bardağın çatlaması

6. Yukarıdaki kutucuklarda verilen ifadelerin doğru mu, yanlış mı olduğuna karar verilerek ok yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

7. K, L, M kaplarında aynı sıcaklıkta farklı miktarlarda su bulunmaktadır. Suların sıcaklıklarını 20°C’ye çıkarmak için gerekli olan sürelerin büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Isıtıcılar özdeştir)

A) Z – X – Y B) X – Y – Z C) Y – Z – X D) Y – X – Z

8. Yukarıdaki grafikte saf bir sıvının zamana bağlı sıcaklık değişimi görülmektedir. Buna göre bu sıvının kaynama noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 B) 70 C) 110 D) 150

9. I. Margarin erirken ısı alır.
II. Su buhar hâline geçerken ısı alır.
III. Altın eritilirken ısı alır.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

10. Cem öğretmen, bardaktaki suyun ısısını termometre ile ölçüp 20 derece olarak kaydetti. Yukarıdaki cümlede ısı ve sıcaklık kavramlarının kullanımı ile ilgili bir hata yapılmıştır.Bu hatanın düzeltilmesi için verilen cümlede aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) “termometre” sözcüğü yerine”kalorimetre” sözcüğü yazılmalıdır.
B) “ısısını” sözcüğü yerine “sıcaklığını” sözcüğü yazılmalıdır.
C) “20 derece” ifadesi yerine “20 kalori” ifadesi kullanılmalıdır.
D) “20 derece” ifadesi yerine “20 joule” ifadesi kullanılmalıdır.

11. Erime sıcaklığı 18°C olan X maddesi önce sıvı sonra katı hâle geçerek donuyor. X maddesinin donma sıcaklığı asağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 20°C B) 18°C C) 15°C D) 12°C

12. Ayçin, Fen Bilimleri dersinde bazı olayların genleşme ya da büzülme olduğuna karar vererek yukarıdaki tabloyu doldurmuştur. Ayçin’in tabloda yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi yanlıştır?
A)1 B)2 C)3 D) 4

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın