5. Sınıf Meb Fen Bilimleri 5. Ünite Işığın Yayılması Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları 5. Ünite Işığın Yayılması Sayfa 202 Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Işığın Yayılması Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 202 Cevabı

1. Bir ışık ışını yansıtıcı yüzeye, yüzeyle 30°lik açı yapacak şekilde gönderiliyor. Yüzeye gönderilen ışık ışını şekildeki gibi yansıyor. Şekildeki N, yansıtıcı normali olduğuna göre, yansıyan ısın ile yüzeyin normali arasındaki açı kaç derecedir?
A) 30 B) 60 C) 90 D) 120

Çözüm: Yüzeyde 30oC açı yapan ışının normalde yaptığı açı 90 – 30 = 30 oC’dir. Bu gelme açıcıdır. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacağından yansıma açısı da 60 oC olur. 

2. Tabloda bazı maddeler ışığı geçirme durumlarına göre işaretlenmiştir. Buna göre I, II ve III ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: A

ÇözümYağlı kağıt yarı saydam, beton opak, pencere camı ise saydam cisimdir.

3. Bir düzlem aynaya gelen ışın yüzey normaliyle 30°lik açı yaparak yansımıştır. Buna göre gelen ışın aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?

Cevap: C

ÇözümGelme açısı yansıma açısına eşittir. C deki çizimde gelme açısı 30° olduğuna göre yansıma açısı da 30°dir.

4. Öğretmen, tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyen öğrencilerden bu durumu basit ışın çizimleri ile göstermelerini istemiştir. Öğrenciler de aşağıdaki çizimleri yapmışlardır. Buna göre hangi öğrencilerin çizimleri doğrudur?

A) Yalnız Ayşe’nin B) Yalnız Ali’nin C) Yalnız Ahmet’in D) Ayşe ve Ahmet’in

ÇözümIşık doğrusal yolla yayılır. Ayşe’nin çizimi doğrudur.

6. Beyza bazı ışık kaynaklarından çıkan ışığın yayılmasını şekillerdeki gibi çizmiştir. Buna göre Beyza’nın çizimlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

ÇözümIşık doğrusal olarak her yöne yayılır. Yalnız I. çizim doğrudur.

5. Bir öğrenci el feneri ile saydam olmayan bir cisme şekildeki gibi ışık tutuyor. Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak arkadaşları düşüncelerini ifade ediyor.Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak arkadaşları düşüncelerini ifade ediyor.
Ayşe : El feneri cisme yaklaştırılırsa gölge büyür.
Mehmet : Cisim perdeye yaklaştırılırsa gölge küçülür.
Pelin : Perde cisimden uzaklaştırılırsa gölge küçülür.
Buna göre hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur?
A) Yalnız Ayşe B) Yalnız Pelin C) Ayşe ve Mehmet D) Pelin ve Mehmet

ÇözümIşık kaynağı cisme yaklaştırılırsa gölge büyür.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın