5. Sınıf Meb Fen Bilimleri 6. Ünite İnsan ve Çevre Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları 6. Ünite İnsan ve Çevre Sayfa 242 Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite İnsan ve Çevre Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 242 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir?
A) Sulama sularıyla toprak altına sızan sularla birlikte tarım ilaçlarının yeraltı suyunu kirletmesi
B) Zararlı böceklerin yanında faydalı böceklerin de öldürülmesi
C) Tarım ilaçlarının besinler yoluyla insanlar ve hayvanlara geçerek birikime neden olması
D) Topraktaki bütün mikroskobik (mikroorganizma) canlı türlerinin artmasına yol açması

ÇözümTarım ilaçları, tarım ürünleri ve topraktaki mikroskobik canlıları öldürür. Sayılarını arttırmaz, azaltır.

2.  Bir gazete haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan otomobillerin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum devam ederse asağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azalması
B) Kalıcı kirlilik yapan atık çeşitlerinin artması
C) Havadaki oksijen oranının azalması
D) Asit yağmurlarının artması

3. Araştırmacılar, bir bölgede meydana gelen olay ve sonuçları ile ilgili inceleme yapıp rapor hazırlamışlardır. Bir gazete haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan otomobillerin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum devam ederse asağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azalması
B) Kalıcı kirlilik yapan atık çeşitlerinin artması
C) Havadaki oksijen oranının azalması
D) Asit yağmurlarının artması

ÇözümKirlilik oluşturan maddelerden birisi de otomobillerin egzoslarından çıkan gazlardır. Otomobillerde fosil yakıt yerine enerji kaynağı olarak elektrik enerjisinin kullanılması egzos gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini azaltır.

4. Şekilde bir bölgenin 15 yıl önceki ve bugünkü durumu verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bugünkü duruma gelinmesi için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır?
A) Tarımda verimi artırmak için kimyasal gübrelerin kullanılması
B) Evsel atıkların göl kıyısındaki toprağa gömülmesi
C) Göl yüzeyindeki kirlilik yapan maddeler için kimyasal ilaçlama yapılması
D) Fabrikada arıtma tesisleri kurulup faaliyete geçirilmesi

ÇözümFabrikada arıtma tesislerinin kurulup faaliyete geçirilmesi bölgedeki kirliliği azaltan uygulamalardandır.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın