5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Basit Bir Elektrik Devresinde Ampül Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları 7. Ünite Elektrik Devre Elemanları Sayfa 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 Basit Bir Elektrik Devresinde Ampul Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Soruları ve Cevaplarını okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Güneşin Cevapları

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 257 Cevabı

■ Malzemelerimizi kullanarak basit bir elektrik devresi kuralım. Devremizin ampulü ışık veriyor mu? Kontrol edelim.
■ Devremizdeki pil sayısını sabit tutarak ampul sayısını artıralım. Ampul parlaklığını gözlemleyelim.
■ Ampul sayısını her değiştirdiğimizde gözlem sonucumuzu aşağıda verilen tabloya kaydedelim.
■ Tablodaki verileri kullanarak ampul parlaklığı ile ampul sayısı arasındaki bağlantıyı gösteren grafiği defterimize çizelim. Bu deneydeki bağımlı, bağımsız değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri tespit ederek yazalım.

  • Bağımlı değişken:
  • Bağımsız değişken:
  • Kontrol edilen değişkenler:

Ampul sayısının değiştirilmesi ampul parlaklığını nasıl etkiledi?

Cevap: Seri yada paralel bağlanmasına göre ampul parlaklığını etkilemektedir. Seri bağlı devrelerde, ampul sayısını arttırdığımızda ampulün parlaklığı azalır. Paralel bağlı derelerde ise, ampul saysı artsa da parlaklık azalmaz, değişmeden kalır.

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 259 Cevabı

Malzemelerimizi kullanarak basit bir elektrik devresi kuralım. Devremizin ampulü ışık veriyor mu? Kontrol edelim.
Devremizdeki ampul sayısını sabit tutarak pil sayısını artıralım. Ampul parlaklığını gözlemleyelim.
Pil sayısını her değiştirdiğimizde gözlem sonucumuzu aşağıda verilen tabloya kaydedelim.
Tablodaki verileri kullanarak ampul parlaklığı ile ampul sayısı arasındaki bağlantıyı gösteren grafiği defterimize çizelim.

Pil sayısının değiştirilmesi ampul parlaklığını nasıl etkiledi?

Cevap: Pil sayısının değiştirilmesi ampul parlaklığını arttırır.

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 261 Cevabı

A. Aşağıda  verilen grafiklere göre kurulan devrenin sembollerle gösterimi nasıl olmalıdır? Devre şemasını çizerek gösteriniz.

Cevap:

B- Pil sayısının artmasının lamba parlaklığına etkisinin olup olmadığı incelenecektir. Aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisi bu amaçla kullanılır? Sebebini açıklayınız.

  • 1. Deney düzeneği: Kullanılamaz.
  • 2. Deney Düzeneği: Kullanılabilir. Çünkü 2. deney düzeneğinde ampul sayısı sabit tutulup pil sayısı artırılarak ampul parlaklığı incelenebilir.

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 262 Cevabı

C- Aşağıda verilen elektrik devresiyle ilgili olarak aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

a) Bu devreye ait devre semasını aşağıya çiziniz.

b) Böyle bir elektrik devresinde ampul parlaklığını nasıl artırırsınız? Yazınız. 

Cevap: Pil sayısını artırarak veya ampul sayısını azaltarak ampul parlaklığını değiştirebiliriz.

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 263 Cevabı

Ç- Aşağıdaki deney düzeneklerinde pil ve ampul sayısının lamba parlaklığı üzerine etkisi İncelenmektedir. Buna göre deneylerde yer alan bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkeni yazınız.

1. Deney düzeneği
Kontrol edilen değişken: ampul sayısı, iletken tel, devre anahtarı Bağımsız değişken: pil sayısı Bağımlı değişken: ampul parlaklığı
2. Deney düzeneği
Kontrol edilen değişken: ampul sayısı, iletken tel, devre anahtarı Bağımsız değişken: pil sayısı Bağımlı değişken: ampul parlaklığı
3. Deney düzeneği
Kontrol edilen değişken: pil sayısı, iletken tel, devre anahtarı
Bağımsız değişken: ampul sayısı Bağımlı değişken: ampul parlaklığı

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 264 Cevabı

D- Aşağıdaki basit elektrik devlerinde kullanılan devre elemanlarının özellikleri aynıdır. Devrelerde sadece pil ve ampul sayısı farklılık göstermektedir. Buna göre anahtarları kapatıldığında hangi devrenin ampul parlaklığı daha fazla olur? Yanındaki kutucuklara işaretleyiniz. Nedenini belirtiniz.

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 265 Cevabı

Emin eve gelince babasının doğum gününde aldığı pilli arabayla oynamak istiyordu. Fakat arabayı çalıştıramadı. Emin’in arabası basit bir elektrik devresi taşıyordu. Devre ile ilgili bir problemden dolayı çalıştıramadığını düşündü. Fakat problemi nasıl çözeceğini bilemedi. Sizce Emin devrede meydana gelen problemi çözmek için ne yapmalı?

Cevap: Öncelikle pillerin kurullarının doğru takılıp takılmadığına ya da pilin bitmiş veya bitmemiş olduğuna bakmalı. Eğer bunlar varsa kabloların sağlamlığına baksın. Arabanın aç kapa tuşu açık olabilir.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın