5. Sınıf Meb Fen Bilimleri 7. Ünite Elektrik Devre Elemanları Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları – derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri 7. Ünite Elektrik Devre Elemanları Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Elektrik Devre Elemanları Sayfa 266 Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Güneşin Cevapları

5. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 266 Cevabı

1. Aynı piller ve lambalar kullanılıp şekildeki K elektrik devresi kuruluyor. Daha sonra kurulan elektrik devresinde sadece pil sayısı veya lamba sayısı değiştirilip L, M ve N elektrik devreleri kuruluyor. Buna göre, devrelerin hangilerinde lamba parlaklığı, K devresine göre artmıştır?

A) Yalnız L B) Yalnız M C) L ve N D) L ve M

ÇözümK devresinde lamba parlaklığını artıracak olan pil sayısının artması veya ampul sayısının azaltılmasıdır. Bu, L ve N devrelerinde gerçekleştirilmiştir.

2. Aşağıda verilen elektrik devrelerindeki ampullerden hangisi ışık verir?

Cevap: B

ÇözümBir elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için devre anahtarının kapalı olması ve devre elemanlarının birbirine elektrik akımını iletecek şekilde bağlanmış olması gerekir.

3. Bir öğrenci şemasını şekildeki gibi çizdiği K ve L elektrik devresini kurar fakat lambaların ışık vermediğini görür. Bu öğrenci lambaların ışık vermesi içinu öğrenci lambaların ışık vermesi için
I. K devresindeki anahtarı kapatma
II. L devresine pil bağlama
III. L devresine anahtar bağlama eylemlerinden hangileri kesinlikle yapmalıdır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I. ve II. D) II. Ve III.

ÇözümK devresinde anahtarın kapatılması L devresinde ise devreye pil eklenmesi lambaların ışık vermesini sağlar.

4. Bir öğrenci özdeş lambalar, piller ve kablolardan oluşan üç elektrik devresi hazırlıyor. Elektrik devresindeki pil sayısının lamba parlaklığına etkisini araştıran bu öğrenci deneyler sonucunda verilen grafiği çiziyor. Öğrenci aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisini deneylerinde kullanmamıştır?

Cevap: B

ÇözümGrafiğe göre pil sayısı giderek artırılmıştır. Ampul sayısı da sabit tutulmuştur.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın