5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 242-243 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Der Kitabı Sayfa 242, 243 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
a) 850 mm = 85 cm    b) 2,5 km = 2500 m
c) 0,7 m = 70 cm        ç) 7600 mm = 76 dm
d) 4,8 m = 48 dm

2) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
a) 138 mm = 13 cm 8 mm
b) 1252 m = km 252 m
c) 417 cm = 47 dm 7 cm

3) Efe’nin evi ile okulu arasında market, kasap, terzi ve park vardır. Evin parka uzaklığı 270 m, markete uzaklığı 120 m, kasaba uzaklığı 70 m, terziye uzaklığı 210 m, okula uzaklığı ise 350 m’dir.
a) Kasap ile terzi arası kaç metredir? // 210 – 70 = 140 m
b) Market ile okul arası kaç santimetredir? // 350 – 120 = 230 m = 23000 cm
c) Ev ile park arası kaç kilometredir? // 270 m = 0,27 km

4) Uzun kenarı 16 cm, kısa kenarı 14 cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğu ile bir karenin çevre uzunluğu birbirine eşittir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

16 + 14 = 30

30 x 2 = 60

60 : 4 = 15

5) Bir kenarı 9 cm olan eşkenar dörtgen ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre bu eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç dm’dir?
A) 1,2 B) 1,5 C) 1,8 D) 2,1

9 x 4 = 36 cm

36 : 3 = 12 cm = 1,2 dm

6) Bir paralelkenarın çevresi 252 cm’dir. Bu paralelkenarın kısa kenarı 44 cm olduğuna göre uzun kenarı kaç metredir?

Paralel kenarın çevresi kısa kenarları ile uzun kenarlarının toplamına eşittir. Uzun kenarına a dersek

44 + 44 + a + a = 252 olur.

88 + 2a = 252

2a = 164

a = 82 metre olarak cevabı buluruz.

7) Yandaki yamuğun çevresi 58 m’dir |AB| , |DC|’nun iki katıdır. Buna göre |AB| kaç cm’dir?
A) 2400 B) 1200 C) 24 D) 12

13 + 9 = 22

58 – 22 = 36

DC = 12

AB = 24 

24 m = 2400 cm

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın