5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 252-256 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Der Kitabı Sayfa 252, 253, 254, 255, 256 5. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) 4 kişilik bir sporcu grubunda Ali 4, Mehtap 3, Eren 3 ve Ayşe 2 madalya almıştır. Sporcuların kazandıkları
madalyalara ilişkin sıklık tablosu oluşturunuz.
Bu sıklık tablosuna uygun sütun grafiğini çiziniz.

SporcularMadalya Sayılar
Ali4
Mehtap3
Erol3
Ayşe2

2) Yandaki sıklık tablosunda A, B ve C gazetelerinin bir saat içerisinde satış sayıları belirtilmiştir.
Tabloya ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A

3) Yandaki sıklık tablosunda bir bölgede dikilen üç farklı ağacın sayıları belirtilmiştir.
Tabloyu yorumlayınız.

127 + 144 + 450 = 721 ağaç dikilmiştir.

4) Bir gözlük mağazası A, B ve C marka güneş gözlükleri satmaktadır. Mağaza bir hafta içerisinde A marka gözlüklerden 32, B marka gözlüklerden 36 ve C marka gözlüklerden 30 adet sattığını belirtiyor. Gözlük satış sayısına ait sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B

5. Yukarıdaki sütun grafiğinde Ceyda’nın evinin bazı yerlere olan uzaklıkları verilmiştir.
Grafiği yorumlayınız

Ev piknik alanına yakın, ünşversiteye uzaktır. Evin piknik alanına yakın yerde olması şehir merkezine yakın olmadığını göstermektedir 

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. 37 m = 37 000 mm
II. 1 m = 10 cm = 100 mm
III. 180 m = 1800 cm
IV. 100 km = 100 000 m
A) II ve III B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

7) Aşağıdaki dönüşümleri yazınız.
a) 238 cm = 2,38 m
b) 43,75 m = 43750 mm
c) 83 m = 0,083 km

8) Metresi 25 TL olan bir kumaştan 180 cm alan bir kişi, satıcıya kaç TL öder?
A) 35 B) 38 C) 43 D) 45

 1 metresi yani 100 cm i 25 TL ise

180 cm i x TL olsun diyelim.

180.25 = 100.x

180 = 4x

x = 45 TL olarak cevabı buluruz.

9. Şekil üzerindeki verilere göre bu şeklin çevresi kaç cm’dir?

100 + 180 + 20 + 90 + 35 + 30 + 45 + 60 = 560 cm

10) Bir kenarı 36 m olan bir karenin çevre uzunluğuna eşit dikdörtgenin kısa kenarı 23 m olduğuna göre uzun kenarı kaç cm’dir?

Bir kenarı 36 m olan bir karenin çevre uzunluğu

4.36 = 144 cm dir.

144 – 23 – 23 = 98 cm dir.

98 / 2 = 49 cm olarak uzun kenar uzunluğunu buluruz.

11) Şekildeki karelerin kenarları, bir küçüğünün iki katı uzunluğundadır. BEFG karesinin çevresi 16 cm ise ABCD karesinin çevresi kaç cm’dir?

16 . 4 = 64 cm

12) 29 Kasım 2017 ve 01 Ocak 2018 tarihleri arası kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)

İki tarih arasında 32 gün fark vardır.

13) 20 Temmuz’da yapılan futbol maçı için ikinci karşılaşma 14 gün sonra olacaktır. İkinci maç hangi tarihte yapılacaktır? (Temmuz ayı 31 gündür.)

Temmuz ayı 30 gün çekseydi.

20 temmuza 14 gün eklediğimizde 4 Ağustos olurdu.

Temmuz ayı 31 çektiğine göre 1 gün geri gitmemiz gerekiyor.

Yani cevabımız 3 ağustos tarihidir.

14) Aşağıda verilen süreleri ve dönüşümlerini eşleştiriniz.
1152 sa. –> 48 gün
126 dk. –> 2 sa. 6 dk.
1289 sn. –> 21 dk. 29 sn.
250 sn. –> 4 dk. 10 sn.
135 sa. –> 5 gün 15 sa.
280 gün –> 40 hafta

15) 01.05.2017 tarihinde doğan Çınar, 04.02.2018 tarihinde kaç haftalık olur? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)
A) 26 B) 30 C) 39 D) 47

Yukarıda verilen 2 tarih arasında

9 ay 3 gün fark vardır.

9 ayda toplam 9.30 = 270 gün vardır.

270 + 3 = 273 gün eder.

1 hafta 7 gün olduğuna göre

273 / 7 = 39 haftalık olur.

16) Bir duvar saati her bir saatte 65 saniye geri kalmaktadır. Bu saatin 1 haftada kaç dakika geri kalacağını bulunuz.

1 günde 24 saat vardır.

1 haftada yani 7 günde ise 7.24 = 168 saat vardır.

1 saatte 65 saniye geri kaldığına göre

168 saatte x saniye geride kalsın diyelim.

168.65 = 1.x

x= 10920 saniye geride kalır. 10920 / 60 = 182 dakika

17) Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?
A) Okul müdürünüzün yaşı kaçtır?
B) Okul binası kaç yılında yapılmıştır?
C) Okulunuzda gelecek yıl yapılması planlanan faaliyetler nelerdir?
D) Okul servis ücreti kaç liradır?

18) Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin her bir dersten 20 sorunun bulunduğu bir sınavının değerlendirilmesi yer almaktadır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En çok matematik dersinin sorularına yanlış cevap verilmiştir.
B) Doğru sayısının en fazla olduğu test ingilizce testidir.
C) Türkçe dersinin testinden 16 soruya doğru cevap verilmiştir.
D) Sosyal bilgiler dersinin sorularının tamamı doğru cevaplandırılmıştır.

19) 5 yıl 2 ay kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)
A) 1280 B) 1560 C) 1860 D) 1920

12 x 5 = 60 ay + 2 ay = 62 ay

62 x 30 = 1860 gün

20) Kenar uzunlukları 8 cm ve 4 cam olan bir dikdörtgenin içerisindeki boyalı bölgenin çevre uzunluğu, 20 cm olduğuna göre boyalı olmayan bölgenin çevre uzunluğu kaç cm’dir?
A) 20 B) 24 C) 26 D) 28

12 + 4 + 4 + 8 = 28

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın