5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 278-279 Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre Sayfa 278, 279 Sıra Sizde Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre Sayfa 278, 279 Sıra Sizde Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 278 Cevabı

1) Aşağıdaki noktalı kâğıda çevre uzunluğu 20 santimetre olan üç farklı şekil çiziniz.

1. Resim; 5 – 5 – 5 – 5
2. Resim; 2 – 8 – 2 – 8
3. Resim; 4 – 6 – 4 – 6

2) Yandaki noktalı kâğıtta verilen çokgenin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu tahmin ediniz.

VU = 5 UT = 3  ST = 5   VS = 5

3) Paralelkenar ve kareden oluşan havuzun çevre uzunluğunu aşağıdaki gibi hesaplayan bir kişinin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Çevre = 7 m + 5 m + 7 m + 7 m + 5 m + 5 m

Toplama da hata yapılmış 38 m olacak

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 279 Cevabı

4) Yandaki dikdörtgenin içinden bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan kare kesilerek çıkarılırsa oluşan yeni şeklin çevre uzunluğu değişir mi? Hesaplayarak gösteriniz.

Önceki çevre uzunluğu = 2 x (15 + 20) = 2 x 35 = 70 cm

Sonraki çevre uzunluğu = 20 + 15 + 15 + (20 – 4) + 3 x 4 = 50 + 16 + 12 = 78 cm (Artar)

5) Kareli kâğıttaki şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) Çevre uzunluğu en büyük olan şekil L’dir. // Ç(K) = 20 cm
(Y) Çevre uzunluğu en küçük olan şekil P’dir. // Ç(L) = 16 cm
(D) L ve M şekillerinin çevre uzunlukları eşittir.  // Ç(M) = 16 cm
(Y) N ve P şekillerinin çevre uzunlukları eşittir. // Ç(N) = 10 + 2 x 4,5 = 19 cm (yaklaşık)
(D) K şeklinin çevre uzunluğu, P şeklinin çevre uzunluğundan büyüktür. // Ç(P) = 18 cm

6) Bir paralelkenarın farklı iki kenarının uzunlukları arasında 4 santimetre fark vardır. Bu paralelkenarın çevre uzunluğu 68 santimetre olduğuna göre paralelkenarın kenar uzunluklarını bulunuz.

Ç(ABCD) = 2x (a+a+4) = 2x (2a + 4)

4a + 8 = 68

4a = 60 => a = 15

uzunkenar = 19

7) Çevre uzunluğu 18 santimetre ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bütün dikdörtgenleri çiziniz.

Ç = 2 x (a + b) = 18

a + b = 9

4 tane çizilebilir

1+8, 2+7, 3+6, 4+5

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın