5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 272-273 Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre Sayfa 272, 273 Hazır mıyız Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre Sayfa 272, 273 Hazır mıyız Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 272 Cevabı

1) Bir bahçenin etrafını çevirmek için kullanacağınız malzemelerin miktarını belirlerken bilmeniz gereken uzunluklar nelerdir?

Bir bahçenin etrafını çevirmek için kullanacağınız malzemelerin miktarını belirlerken bilmemiz gereken temel uzunluklar bahçenin kenarlarının uzunluklarıdır. Bahçenin kenarlarının uzunluğunu bilirsek bahçenin çevresinin uzunluğunu da rahatlıkla hesaplayabiliriz. Bu sayede de almamız gereken malzemenin uzunluğunu belirlemiş oluruz. Örneğin kenar uzunlukları 5 metre ve 10 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresini çevirmek için:

5+5+10+10=30 metre malzeme kullanılmalıdır.

2) Yandaki noktalı kâğıtta verilen şeklin çevresi kaç birimdir?

3) Yandaki kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını hesaplayınız.

4) Çevre uzunluğu 72 santimetre olan bir dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 16 santimetredir. Bu dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu kaç santimetredir?

Bir dikdörtgenin çevre uzunluğu, uzun ve kısa kenarları toplamının 2 katına eşittir. Verilen örnekte bir kenar uzunluğu 16 cm, çevre uzunluğu ise 72 cm ise diğer kenar uzunluğuna x diyelim. Bu durumda denklemimiz;
2.(16 + x) = 72 olur.
16 + x = 36 ise,
x, yani diğer kenar uzunluğu 20 cm bulunur.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 273 Cevabı

5) Yandaki havuzun çevre uzunluğu kaç metredir?

6) Çevre uzunluğu 18 santimetre olan iki farklı dikdörtgen çiziniz.

Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, dört kenarı ve dört köşesi olan geometrik şekildir. Bu tanımı göz önüne aldığımızda karşılıklı kenarların eşit olması gerekir. Buna göre iki kenarı bir uzunlukta, diğer iki kenarı da bir uzunlukta olur. 

Uzun kenarına a, kısa kenarına b dersek dikdörtgenin çevresi;
çevre= 2a + 2b olur. ⇒18 = 2a +2b  ⇒ 9 = a+b olur. 

Dolayısıyla iki kenarın toplamı 9 olacak şekilde istediğimiz uzunluklarda dikdörtgenler çizebiliriz. Ekteki şekilde 3 tane örnek verilmiştir.

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın