5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 282 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 282 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Der Kitabı Sayfa 282 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Alıştırmalar

1) Aşağıdaki prizmada yay ayraç içine, taban, köşe ve ayrıt kavramlarından uygun olanları yazınız.

Sırası ile; köşe, ayrıt ve taban

2) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
1. Küp, dikdörtgenler prizmasının özel durumudur.
2. Kare prizmanın tüm ayrıtlarının uzunluğu eşittir.
3. Kare prizmanın 4 yüzü vardır.
4. Dikdörtgenler prizmasının 8 köşesi vardır.
A) 2 ve 3 B) 1 ve 4 C) 1 ve 3 D) 2 ve 4

3) Yandaki dikdörtgenler prizmasının;
a) Taban alanını // 7 x 3 = 21 m2
b) Yanal alanını // 9 x 3 = 27 m2
c) Yüzey alanını bulunuz. // 7 x 3 x 9 = 189 m3

4) Bir kare prizmanın taban alanı 25 cm2, yüksekliği 9 cm’dir. Prizmanın yanal alanı kaç santimetrekaredir?

5 x 9 = 45 cm2

5) Aşağıda verilen açınımlardan hangisi kare prizmaya aittir?

Cevap : C

6) Yanda verilen küpün açınımını çiziniz.

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın