5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 271 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Der Kitabı Sayfa 271 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz

11 x 5 = 55 cm2

12 x 9 = 108 cm2

2) Bir kenar uzunluğu 8 m olan karenin alanıyla bir kenar uzunluğu 16 m olan dikdörtgenin alanları eşittir. Dikdörtgenin diğer kenar uzunluğu kaç metredir?
A) 10   B) 8   C) 6   D) 4

8 x 8 = 64

64 : 16 = 4

3) Yanda verilen dikdörtgenin alanını tahmin ediniz. Tahmin stratejinizi açıklayınız. Cetvel ile ölçüm yaparak alanını hesaplayınız. Tahmininiz ile gerçek alanı karşılaştırınız.

3 x 2 = 6 cm2

4) Kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 12 cm2 olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir?
A) 3   B) 4    C) 5    D) 6

1 . 12

2 . 6

3 . 4

12 . 1

6 . 2

4 . 3

5) Bir kenar uzunluğu 10 cm olan karenin alanı bir kenar uzunluğu 5 cm olan karenin alanının iki katı mıdır? Nedenini açıklayınız.

10 x 10 = 100

5 x 5 = 25

Hayır değildir

6) İçten dışa doğru sıralanmış karelerin bir kenar uzunluğu sırasıyla 1 cm, 2 cm, 3 cm ve 4 cm’dir. Mavi ve kırmızı bölgenin alanları toplamını bulunuz.

7) Dikdörtgen şeklindeki bir tablet bilgisayarın eni 20 cm ve ön yüzünün alanı 600 cm2dir. Bu tablet bilgisayarın boyu eninden kaç santimetre fazladır?

30 – 20 = 10 cm fazladır.

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın