Büyüklere Saygı Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Büyüklere Saygı Metni 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Büyüklere Saygı Metni Sayfa 199 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hazırlamış olduğunuz soyağacı ile ilgili çalışmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Soyağacındaki aile büyüklerinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatınız.

2. Büyüklere saygı ile ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

SAYGIYLA İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ VE ANLAMLAR

Say beni, sayayım seni (Sev beni, seveyim seni).
Saygı, sevgi karşılıklıdır. Sen beni sevip sayarsan ben de seni sevip sayarım; diyenlere özel bir atasözüdür. Kişiler sayıldıklarını, sevildiklerini ve saygı duyulduklarını hissetmedikçe, karşısındaki kişilere bu maneviyatı vermezler.

Adam adamdan korkmaz, utanır (hatır sayar).
İnsan vardır; güç yetirebileceği halde kendisine haksızlık yapanlara karşılık vermez. Böyle bir kimsenin başka bir kimseye hak ettiği sert karşılığı vermemesi ve ona kötülük yapmaması korkudan değil, hatır saymasından yada onun seviyesine düşmek istememesindendir.

Ulular köprü olsa, basıp geçme
Başkaları ezici, kırıcı davransa da sen onlara uyma, büyüklere karşı saygıda kusur etme.

Öpülecek el ısırılmaz
Saygı gösterilmesi gereken kimse incitilmemelidir.

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur
İyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik eden kişinin sonu iyi olmaz.

Eli boşa “ağa uyur” derler; eli doluya “ağa buyur” derler
Armağansız gelen kişiye yüz verilmez, armağanla gelen kişi ise güler yüzle ve saygı ile karşılanır.

Önce baldın, pekmez oldun; şimdi para etmez oldun
Davranışlarına dikkat etmeyen kişinin attığı her yanlış adım, saygınlığının biraz daha azalmasına neden olur.

Herkes evinde ağadır
Herkesin kendi evinde, kendi çevresinde saygınlığı vardır.

Köpek bile yal yediği kaba pislemez
Köpek bile yem yediği kaba saygılı davranırken insanın geçimini sağlayan yere, kendisine bu geçimi hazırlayan kimseye kötülük etmesi düşünülemez.

Herkes evinde ağadır
Herkesin kendi evinde, kendi çevresinde saygınlığı vardır.

Büyüklere Saygı Metni Sayfa 201 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metnin görsellerini inceleyiniz. Metnin konusu ile ilgili tahminlerinizi yazınız.

Cevap: Metnin konusu büyüklere saygı olabilir.

2. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları ve baş harfleri verilen kelimeleri bulunuz.

Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu. ŞEFKAT

Özveri. FEDAKARLIK

Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak. DİDİNMEK

Korumak, bakmak. GÖZETMEK

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Bizden önce dünyaya gelen akrabalarımız kimlerdir?

Cevap: Annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz, amcamız, dayımız, teyzemizdir.

2) Bizler niçin büyüklere ihtiyaç duyarız?

Cevap: Bebek halimizle işimizi göremeyeceğimiz, hayatımızı devam ettiremeyeceğimiz için büyüklere ihtiyaç duyarız.

3) Büyüklerimizin bizim üzerimizdeki haklarını nasıl ödeyebiliriz?

Cevap: Onlara saygı göstererek, elimizden geldiğince hizmetlerine koşarak, ihtiyaçları olduğunda yardım ederek ödeyebiliriz.

4) Bütün insanların birbiri üzerinde niçin hakkı vardır? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar, diğer insanların  hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için çalışıp didiniyor. Herkes bir diğerinin ürettiğinden faydalanıyor. Bu nedenle herkesin birbiri üzerinde hakkı vardır.

b) Metinle ilgili sorular hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

1. Büyüklerimiz niçin yaptıkları fedakarlığın karşılığını beklemezler?

2. Büyüklere niçin saygı göstermemiz gerekir?

3. Sadece tanıdığımız büyüklere mi saygı göstermeliyiz?

Büyüklere Saygı Metni Sayfa 202 Cevapları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. 

Metnin konusu: Büyüklere saygı

Metnin ana fikri: Büyüklerimize saygı göstermek bizim görevimizdir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri duygu bildiren ifadelerle tamamlayınız.

Büyüklerime yardım edince mutlu oluyorum.

Büyüklerimle vakit geçirince huzur buluyorum.

Büyüklerime saygı gösteriyorum çünkü onları seviyorum.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerden okuduğunuz metinle ilgili olanları işaretleyiniz. İşaretlediğiniz görsellerde anlatılanları kısaca açıklayınız.

Cevap: 1 ve 3 resim

Büyüklere Saygı Metni Sayfa 203 Cevapları

7. ETKİNLİK

“Ulular köprü olsa basıp geçme.” atasözünü sınıf ortamında tartışınız. Konu ile ilgili edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir konuşma yapınız.

“Ulular köprü olsa basıp geçme” sözü “İnsan kendinden büyüklere her zaman hürmet etmelidir.” anlamında kullanılır.

Büyüklere yaş ve hayat tecrübeleri nedeniyle saygı gösterilmesi ve iyi davranılması gerekir. Saygı bireylerin karşısındakine değer vermesi görüşlerini önemsemesi olarak tanımlanabilir. Saygı da aslında sevgi gibi duygudur.

Büyükler tecrübe sahibidirler. Yaşadıkları yıllar içerisinde birçok bilgi ve tecrübeye sahip olmuşlardır. Büyüklerin öğütlerini can kulağı ile dinlemeli verilen öğütler önemsenmeli bilgilerine ve anlattıklarına tavsiyelerine kulak verilmelidir.

8. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi koyu yazılan kelimeye dikkat ederek okuyunuz.

Peki, şimdi bir düşünün; acaba 5-10 liraya aldığınız ürünleri kendi başınıza üretmeye çalışsanız başarabilir miydiniz?

a) Sizce bu kelime neden sayı ile yazılmış olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Para tutarları cümle içerisinde sayı veya rakamla yazılır.

b) Aşağıdaki cümleleri sayıların yazılışına dikkat ederek okuyunuz.

• Onunla on beş gün sonra tekrar şiir dinletisine gideceğiz.
• İlkokul 2. sınıftayken babamın işi nedeniyle İstanbul’a taşındık.
• Okulda yapılan sınavda birinci oldu.
• Musikiye meraklı olan padişahlardan biri de II. Selim idi.
• Öğretmenim ikişer ikişer saymam için beni tahtaya kaldırdı.
• Kampanya için 1.500 imzaya ihtiyacımız var.
• Bu kentte son nüfus sayımına göre 1 milyon 200 bin kişi yaşıyor.
• Saat onu çeyrek geçe iskelede buluşalım.
• Dedemden yadigâr kalan saat 8.30’da takılı kalmıştı.
• Çocuk battaniyesi için 2,30 cm kumaş yeter.

c) Soruları yukarıdaki cümlelere göre cevaplayınız.

1) Birden fazla kelimeden oluşan sayılar nasıl yazılmıştır?

Cevap: Ayrı yazılmıştır.

2) Dört ve daha fazla basamaklı sayılar nasıl yazılmıştır?

Cevap: Üçlü gruplar halinde ayrılarak yazılmıştır, aralarına nokta konmuştur.

3) Hükümdar adlarındaki sayı nasıl yazılmıştır?

Cevap: Roma rakamıyla yazılmıştır.

4) Sıra sayıları rakamla mı yoksa yazıyla mı yazılmıştır?

Cevap: Hem rakamla hem sayıyla yazılmıştır.

5) Üleştirme sayıları rakamla mı yoksa yazıyla mı yazılmıştır?

Cevap: Yazıyla yazılmıştır.

6) Saatler rakamla mı yazıyla mı yazılmıştır?

Cevap: Hem rakamla hem sayıyla yazılmıştır.

7) Sayılarda kesirler nasıl yazılmıştır?

Cevap: Virgülle ayrılmıştır.

Büyüklere Saygı Metni Sayfa 204 Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta sayıların yazımında yanlışlıklar yapılmıştır. Bu yanlışlıkları bulunuz ve bunların doğrusunu yazınız.

Dün gece hiç uyuyamadım, çok heyecanlıydım. Öğretmenimiz bizi müzeye götürecekti. Saat 8.00’de okulun önünde buluşacaktık. Sınıfımız yirmidört kişiydi. Söylediği saatte hepimizin okulda olmasını istiyordu. İstediği gibi de oldu, tümsınıf eksiksiz oradaydık. Öğretmenimiz bizi 2’şer 2’şer olacak şekilde sıra yaptı. Ben 6’ıncı sıradaydım. Keşke daha önde olsam diye düşündüm. Bizi müzeye götürecek otobüse doğru yürümeye başladık.

YanlışDoğru
yirmidörtyirmi dört
2’şer 2’şerikişer ikişer
6’ıncı6’ncı

10. ETKİNLİK

Paragraftaki yazım yanlışlarını bulunuz.

Koşuşturma sabahdan başlamışdı. Bugün onun için yoğun bir gün olacaktı.
Şehirin öteki ucundaki bir fabrikayı denetime gideceklerdi. Fabrika ile ilgili birçok
şikâyet vardı. Bu şikâyetler üzerine bir denetim görevi çıkmışdı. Görevini en iyi
şekilde yapmak istediğinden erkenden orada olması gerekdiğini düşündü.

Yanlış yazılanlarDoğru yazımı
sabahdansabahtan
başlamışdıbaşlamıştı
ŞehirinŞehrin
çıkmışdıçıkmıştı
gerekdiğinigerektiğini

Büyüklere Saygı Metni Sayfa 205 Cevapları

11. ETKİNLİK

Büyükleri sevip saymakla ilgili bir şiir yazınız.

BÜYÜKLERE SAYGI

Otobüste trende
Yer verelim onlara,
Kusur etmeyelim hiç
Saygıda yaşlılara.

Yaşlılarla geldik biz
Bu güzelim günlere,
Bin teşekkür az gelir,
Şu tonton ninelere.

Ödenir mi hakkı hiç
O şeker dedelerin?
Yaşlılık olacak hep,
Bir gün sonu bizlerin.

Başımızın üstünde,
Yeri vardır onların.
Öpülesi elleri
Her zaman yaşlıların.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yaşama sevincini anlatan şiirleri araştırarak defterinize yazınız. Beğendiğiniz şiirlerden birini ezberleyiniz.

YAŞAMAK NE GÜZEL ŞEY

Yaşamak ne güzel şey
Anlayarak, bir usta, kitap gibi
Bir sevda şarkısı gibi
Bir çocuk gibi şaşarak yaşamak…

Yaşamak birer birer ve hep beraber
İpekli bir kumaş dokur gibi
Hep bir ağızdan sevinçli sevinçli bir destan okur gibi

Nazım Hikmet Ran

YAŞAMAK GÜZELDİR

Yaşamak güzeldir,

Yanında sevdiğin olunca,

İnsan sevinir,

Sabah güneş doğunca.

Yaşamı sev ki,

Dünya yüzüne gülsün,

Sevincini göster ki,

Kıskananlar üzülsün.

İBRAHİM YALAVAÇ

YAŞAMA SEVİNCİ

Bugün uzanıyorsam,
Bir ağaç gölgesinde,
Oltamı atıyorsam denize,
Yaşamak güzel demektir.

Gökyüzüne uzanıyorsa ellerim,
Yıldızları tutmak için.
Her şey bizler için kardeşlerim,
Her şey insanca yaşamak için.

İster beyaz ister zenci,
İster batılı, ister doğulu olsun.
Ne fark eder zengin veya dilenci,
Yeter ki, insanoğlu olsun.

Bütün insanlar kardeş olmalı,
Kalp kırmak büyük günah.
Güneş bir başka doğmalı,
Çiçekler yeniden açmalı her sabah.

Bugün uzanıyorsam,
Bir ağaç gölgesinde,
Oltamı atıyorsam denize,
Yaşamak güzel demektir,
Yaşamak sevmektir…

Ali Rıza ATASOY

5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın