5. Sınıf Anıttepe Türkçe 7. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları – derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf Anıttepe Türkçe 7. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Anıttepe Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 7. Tema Sonu Değerlendirme Sayfa 216, 217, 218 Sorular ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorulan yukandaki metne göre cevaplayınız.

1. Çiftçinin başı oğullarıyla niçin derttedir?

Cevap: Oğulları birbirleriyle hiç geçinemediği için çiftçinin başı derttedir

2. Çiftçi, oğullarını kötü huylarından vazgeçirebilmek için ne yapmıştır?

Cevap: Çiftçi oğullarını kötü huylarından vazgeçirebilmek için birkaç demet çubuğu bir araya getirip bağlıyor. Çocuklarından bu demet çubukları kırmasını istiyor. Çocuklar bağlanmış çubukları kıramıyorlar. Çiftçi bu sefer çocuklara çubukları tek tek veriyor. Çocuklar bunları kolayca kırıyor.

3. Yukarıdaki metnin konusu ve ana fikri nedir?

Paragrafın konusu: Birlik ve beraberliktir.
Ana fikri: Birlik ve beraberlikle bütün işlerin üstesinden gelebilir, başarılı olabiliriz

4. Bu metni bir atasözüyle tamamlayınız. Atasözünün metnin anlamına katkısını açıklayınız.

Cevap: Birlikten kuvvet doğar.

5. Çiftçinin yerinde siz olsaydınız çocuklarınızı bu kötü huydan vazgeçirmek için ne yapardınız? Açıklayınız.

Cevap: Ben olsam çiftçi gibi davranırdım sadece tek fark eğer birlik olmazlarsa başlarına gelecek şeyi geçmişteki olaylardan örnekler vererek anlatırdım.

B. Aşağıdaki’ cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlann başma *Y” yazınız.

“ Yemyeşil ve tertemiz bir doğaya merhaba demek ne güzel.” cümlesi kişisel görüş bildirir. (D)
“Şehrin ışıkları tek tek sönmeye başladı.” cümlesinde ünlü düşmesine uğramış kelime yoktur. (Y)
“Dağcıların uğrak yeri olan bu dağlara 2. gelişimizdi.” cümlesinde yazım yanlışı vardır. (Y)
“Sokakta bu saatlerde ses seda olmazdı.” cümlesinde ikileme eş anlamlı kelimelerden oluşmuştur. (D)

C. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
• “Onun söylediklerine güvenim tamdır.” cümlesinde “güven” kelimesi yerine  İTİMAT kelimesini kullanabiliriz.
• “Sıra arkadaşım arka sokağımızdaki 32 numaralı apartmanın 3. katında oturuyor.”cümlesindeki sayıların yazımı DOĞRUDUR dur.
• “Üç arkadaş köyümüzün yakınlarındaki mağaraya gidecek ve köylünün anlattığı efsanenin gerçekliğini kendimiz de deneyecektik.” cümlesinin alındığı yazının türü ÖYKÜDÜR.

Ç. 1, 2, 3 ve 4. sorulan paragrafa göre cevaplayınız.
İletişim “paylaşmak ve ortaklık kurmak” olduğuna göre bireylerin birbirleriy- le sağlıklı iletişim kurabildiği toplumlarda her türlü sorun konuşarak çözülebilecektir. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, her türlü görüşün serbestçe dile getirilebildiği bir ortamda konuşarak ve tartışarak en iyiye ulaşma konusunda da önemli kazanımlar elde edileceğinden toplumsal gelişme ve kalkınma da sağlanacaktır.
Metin IŞIK

1. Yukandaki paragrafa göre yazar iletişimi nasıl tanımlamaktadır?
A) İyi ya da kötüyü ayırmak
B) Paylaşmak ve ortaklık kurmak
C) Tartışarak fikir birliği sağlamak
D) Toplumu geliştirecek kazanımlar yapmak

CevapB

2. Yukandaki paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Sorunların konuşularak çözüme ulaşacağına
B) Kişilerin düşüncelerini özgürce söylediği ortamların toplumları geliştireceğine
C) Toplumsal kalkınmanın sağlanmasında iletişimin önemine
D) Yanlış olan şeylerin konuşulmasının anlamsız olduğuna

CevapD

3. Yukarıdaki paragrafta yazarın okuyucuya iletmek istediği ileti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumların ilerlemesinde iletişim oldukça önemlidir.
B) İletişim, her ortamda sağlanmalıdır.
C) Toplumlar iyiye ulaşmak için çalışmalıdır.
D) Teknoloji iletişimin gelişmesini sağlamıştır.

Cevap: A

4. Paragrafta geçen “birey” kelimesi yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılabilir?
A) kadın
B) erkek
C) kişi
D) toplum

CevapC

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur?
A) Bu işten az çok ben de anlarım.
B) Kimsesiz adam eski püskü elbiseler giyiyordu.
C) Merdivenlerden yavaş yavaş çıkın.
D) Yastığa başını koyar koymaz uyudu.

CevapA

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Sabaha kadar 3’erli gruplar hâlinde yürüdük .
B) Babasından ikişer daire miras kaldı.
C) On yedi yaşında da olsa o, bir çocuktu.
D) Seninle 5,2 km yürüdüğümüz günleri unutma.

CevapA

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır?
A) Yaptıklarını mutlaka gözden geçir.
B) Aylar sonra kapımıza gelmişti küçük köpek.
C) Sonuçlan birazdan doktora gösteririz.
D) Heyecandan karnıma ağrılar girmişti.

Cevap

8. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?
A) Kadıköy’e sür, dedi telaşla.
B) Vapur, limana doğru ağır ağır yol alıyordu.
C) Dostluğun, huzurunu hiçbir yerde bulamazsın.
D) Peki, bu sefer senin dediğin olsun.

CevapC

5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın