6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları FCM Yayınları Sayfa 17 Cevapları

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayınları sayfa 17 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 17 cevabı fcm yayınları görmek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı FCM Yayınları Sayfa 17 Cevapları


4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Yüce Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara yol gösterici öğüt ve ilkeler göndermesinin, onlara ne gibi faydaları olmuştur?

• Cevap: Yüce Allah (c.c.), gönderdiği vahiylerle insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Bunun için de peygamberler ve vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiştir. İnsanlara güzel ahlak sahibi olmalarını, faydalı iş ve davranışlarda bulunmalarını öğütlemiştir.

Vahiy: Kelime olarak fısıldama, gizli konuşma, ilham etme, işaret ve ima etme gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise vahiy: Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzına denir. Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan üstün ve ayrıcalıklı bir konumda yaratmıştır. Ona akıl ve düşünme yeteneği gibi üstün özellikler vermiştir. İnsana irade gücü vermiş ve onu davranışlarında özgür bırakmıştır. Bunun sonucunda da kişiyi yaptıklarından sorumlu tutmuştur. İnsan, aklıyla neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilebilir; davranışlarını bilinçli olarak yerine getirebilir. Allah’ın (c.c.) varlığını, yüceliğini kavrayabilir. Ancak insan, Yüce Rabb’ine karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu, Allah’a (c.c.) nasıl ibadet edeceğini bilemez. Vahiy olmadan Yüce Allah’ın (c.c.) özelliklerini, onun hoşnutluğunu ve rızasını kazanmak için neler yapması gerektiğini öğrenemez. Ahiret hayatı, meleklerin varlığı gibi konularda bilgi sahibi olamaz. İşte bu gibi konularda Allah (c.c.), insanları vahiylerle aydınlatmıştır.

Allah (c.c.), vahiylerle insanları doğru inanca ve doğru davranışa yönlendirmiştir. Tarihî süreç içinde insanlar zaman zaman hak yoldan sapmışlar; yanlış inançlara yönelmişlerdir. Peygamberlerin getirdiği tevhit inancından ayrılmışlar; Ay, Güneş, yıldızlar, su, ateş, hayvanlar gibi çeşitli varlıkları kutsal kabul edip bunlara tapınmışlardır. Yüce Allah (c.c.), insanları tekrar doğru yola ulaştırmak, onları iyiye ve güzele yönlendirmek için peygamberler aracılığıyla vahiyler göndermiştir. Bununla ilgili olarak bir ayette şöyle buyrulur: Allah, müjdeleyici ve uyarıcı…

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ FCM YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayıncılık sayfa 17 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları sayfa 17 fcm yayıncılık ile ilgili sorularını varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.


Yorum yapın