6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları FCM Yayınları Sayfa 19 Cevapları

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayınları sayfa 19 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 19 cevabı fcm yayınları görmek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı FCM Yayınları Sayfa 19 Cevapları


5. İlahi Kitaplar

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

Yüce Allah’ın (c.c.) gönderdiği kitaplardan hangilerinin adlarını biliyorsunuz?

• Cevap: Dört büyük kitap olarak ifade edilen bu kitaplar: Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir. Tevrat Kutsal kitapların ilki olan Tevrat, Hz. Musa’ya indirilmiştir. Kur’an’da “… şüphesiz biz, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat’ı indirdik…” (el-Mâide 5/44) denmektedir. Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’e inandıkları gibi, Hz. Musa’ya inen asıl Tevrat’a da inanmakla yükümlüdürler. Hz. Musa, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.

Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’den (a.s.) itibaren zaman içinde çeşitli toplum ve milletlere peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bazılarına hükümlerini, emir, yasak ve öğütlerini içeren ilahi kitaplar göndermiştir. Bu ilahi kitaplar şunlardır:

Tevrat

Yüce Allah (c.c.), Tevrat’ı Hz. Musa (a.s.) aracılığıyla İsrailoğullarına göndermiştir. Bu durum bir ayette şöyle belirtilir: “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu hâlde Tevrat’ı indirdik. Kendilerini (Allah’a) vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi…” Başka bir ayette de “Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa’ya da Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik…” buyrulur.

Zebur

Yüce Allah (c.c.), Zebur’u da Hz. Davud (a.s.) aracılığıyla İsrailoğullarına göndermiştir. Bir ayette “… Davud’a da Zebur’u verdik.”1 buyrulur. Hem Zebur hem de Tevrat, sonradan pek çok değişikliğe uğradığından Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşamamıştır.

İncil

Dört büyük ilahi kitaptan biri olan İncil, Hz. İsa’ya (a.s.) indirilmiştir. İncil de İsrailoğullarına gönderilen ilahi kitaplardan biridir. İncil, Hz. İsa’nın (a.s.) sağlığında yazıya geçirilememiştir. Onun vefatından çok sonra Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi adlarla birçok İncil yazılmıştır. Bu sebeple de Yüce Allah’ın (c.c.) Hz. İsa’ya (a.s.) vahyettiği İncil, aslını koruyamamıştır.

Allah (c.c.), dört büyük ilahi kitabın dışında bazı peygamberlere de emir, yasak ve öğütlerini içeren suhuflar göndermiştir. Suhuf: Sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) 10, Hz. Şife 50, Hz. İdris’e 30, Hz. İbrahim’e (a.s.) de 10 suhuf göndermiştir. Görüldüğü gibi suhuflar, sayfa sayısı az kitapçıklardır.

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ FCM YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayıncılık sayfa 19 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları sayfa 19 fcm yayıncılık ile ilgili sorularını varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.


Yorum yapın