6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 192-193 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 192, 193 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen ifadelerin cebirsel ifadelerini yazınız.
a) Uzun kenarı 8 cm olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu // 2 (a+8)
b) 27 sayfası okunan bir kitabın kalan sayfalarının sayısı // x – 27
c) Kardeşim benden 6 yaş küçüktür. Kardeşimin yaşı// x – 6
ç) Bir torba kirazın 5 arkadaşa eşit olarak paylaştırılması // x/5
d) Bir sayının 2 fazlasının 5 katının 3 eksiği // 5 (x+2) – 3
e) Bir sayının 4 eksiğinin yarısı // x-4/2
f) Bir sayının yarısının 4 eksiği // x/2 – 4
g) Bir sayının karesinin 5 fazlası // x2 + 5

2. x bir sayı olmak üzere aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazılmıştır. Bu ifadelerden
doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) 12x : Bir sayının 12 katı
(Y) x /2 + 5 : Bir sayının 2 katının 5 fazlası
(D) 3x-4 / 2 : Bir sayının 3 katının 2 eksiğinin 4’te biri
(D) 7x + 3 : Bir sayının 7 katının 3 eksiği
(Y) 5(x – 8) : Bir sayının 5 katının 8 eksiği
(D) 7/8x + 11 : Bir sayının 7/8 ’sinin 11 fazlası
(D) 5x + 1 : Bir sayının 5 katının 1 fazlası

3. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

x/7 –> Bir sayının 1/7’si
a+13 –> Bir sayının 13 fazlası 
y+1 / 4 –> Bir sayının bir fazlasının 4’te biri
2z + 3 / 5 –> Bir sayının 2 katının 3 fazlasının 1/5’i  
3(u+7) –> Bir sayının 7 fazlasının 3 katı
5t – 10 –> Bir sayının 5 katının 10 eksiği 
8x / 11 + 1 –> Bir sayının 8/11’nin 1 fazlası
4 – c/5 –> 4’ün bir sayının 1/5’i farkı  

4. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere göre tabloyu tamamlayınız

Cebirsel İfadeTerim SayısıKatsayılarKatsayılar
Toplamı
Sabit Terim
x + 1321, 1314 13
3x + 5y23, 580
z + 9x – 231, 9, -28-2
a + 321,343
15c – 10215, -105-10
7 – 5a27, -527
2x + 2y + 232, 2, 262

5. Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri sabit terimleriyle eşleştiriniz.

8z + 11y – 5 –> -5
3t + 7 –> 7
b + 5a – 8 –> -8
b – 1 –> -1
2k /3 + 3 –> 3
5y –> 0

6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) İçinde en az bir değişken ve işlem bulunan ifadelere cebirsel ifadeler denir.
(D) Bir cebirsel ifadede birden fazla değişken bulunabilir.
(Y) a + 3b + 4 cebirsel ifadesinde sabit terim 3’tür.
(D) Cebirsel ifadelerde değişken içermeyen ifadelere sabit terim denir.

7. Aşağıdaki terimlerden benzer olanları eşleştiriniz.

41ac –> 2/11ac
2xy –> 36xy
1/3 b –> 93b 
4at  –> 8at
7/5 a –> a

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın