6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 309-310 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 309, 310 Alıştırmalar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1)  Aşağıda verilen çemberleri uzunlukları ile eşleştiriniz (π ’yi 3 alınız.).

Merkezi : M
r = 25 m
= 2.π.r
= 2 . 3 . 25
= 150 m
150 m (Seçeneklerde yoktur)

Merkezi = T
r = 5 cm
= 2.π.r
= 2.3.5
= 30 cm

Merkezi = K
r = 10 dm
= 2.π.r
= 2.3.10
= 60 dm
= 600 cm

Merkezi = P
r = 22 mm
= 2.π.r
= 2.3.22
= 132 mm
= 13,2 cm

2) Resimdeki kapı, dikdörtgen ve yarım daireden oluşmaktadır. Kapının çevresi ahşapla çerçevelenecektir. Çerçevenin metresi 14 TL’dir. Çerçeve için kaç TL’ye ihtiyaç vardır (π ’yi 3 alınız.)?

Yarım Daire = 2.π.r / 2
= 2.3.1 / 2
= 6 / 2
= 3

Dikdörtgen = 2(3+2)
= 2.5
= 10

Çerçeve = 3 + 10
Çerçeve = 13

= 13 * 14
= 182 TL

3) Mehmet ve Duygu çevre uzunluğu 18 m olan tabanı, çember şeklindeki bir havuzun çapı boyunca bir baştan diğer başa yüzeceklerdir. Mehmet ve Duygu’nun kaç metre yüzmeleri gerekmektedir (π ’yi 3 alınız.)?

2.π.r = 18
2.3.r = 18
6r = 18
6r/6 = 18/6
r = 3

2r = 2.3
r = 6 m yüzmeleri gerekmektedir.

4) Çapı 80 cm olan hareket hâlindeki bir arabanın tekerleği 100 kez döndüğünde kaç kilometrelik yol almış olur (π ’yi 3,14 alınız.)?

= 2 * 3,14 * 40
= 6,28 * 40
= 251,2 km

5) Bir çemberin yarıçapı, çevresinin kaç katıdır (π ’yi 3 alınız.)?

A) 6 B) 2 C) 1/2 D) 1/6

= 2.π.r
= 2.3.r
= 6r

A seçeneği 6 doğru cevaptır.

6) Yanda verilen çeyrek dairenin çevresi kaç cm’dir ( π ‘yi 22/7 alınız).

A) 20 B) 22 C) 24 D) 25

= 2.π.r / 4
= 2 . 22/7 . 7 / 4
= 14 * 22/7 / 4
= 44 / 4
= 11

7) Dünya üzerinde çizebileceğiniz en büyük ve düzgün çemberin çevresi acaba kaç kilometre olurdu? Düşününüz.

Gerçekte Dünya üzerinde olmayan ancak Dünya üzerindeki bir yerin konumunu bulmamızı sağlayan hayalî çemberler vardır. Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaların birleşmesiyle oluşan hayalî çembere, Ekvator denir. Dünya’nın çapı 12 742 km olduğuna göre Ekvator’un uzunluğunun kaç kilometre olduğunu bulunuz ( π ’yi 3,14 alınız.).

r = 12742 / 2
r = 6371

Ç = 2.π.r
Ç = 2 * 3,14 * 6371
Ç = 6,28 * 6371
Ç = 40009,88 km

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın