6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 206-207 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 206, 207 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.
• Üzerinde araştırma ya da deney yapılacak olan canlı ve cansız topluluklara denek denir.
• Kantin Denetleme Kurulunun, okul kantinindeki ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etmek için dört ya da beş tane farklı ürün alıp son tüketim tarihine bakması veri’ye bir örnektir.
• İstatistik, çeşitli alanlarda bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilen bilgileri sayılarla ifade eden bilim dalıdır.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Anket yapma yöntemi, aynı anda birçok insana ulaşılabildiği için pratiktir.
(Y) Verileri tablo ve grafiklerle göstermek, yorum yaparken kafanızı karıştırabilir.
(D) Takvim aslında bir çeşit tablodur.
(D) Bir kozmetik firmasının parfüm üretmeden önce bu parfüm için üzerinde araştırma yapacağı örneklem, yetişkin bayanlar olmalıdır

3. Sınıf arkadaşlarınızın kaç kız, kaç erkek kardeş olduklarını öğreniniz. Daha sonra topladığınız verilerden
sıklık tablosu oluşturunuz.

Kendi sınıfınıza göre yapınız

4. 1) Bebeğinizi sütle mi besliyorsunuz?
2) Bebeğinize hiç hazır mama verdiniz mi?
3) Kendi yaptığınız mamayı nasıl muhafaza ediyorsunuz?
Yukarıda verilen anket soruları hangi araştırma sorusu kapsamında sorulmuş olabilir?

Mama üretimi

5. Türkiye’deki kız ve erkek çocuklarının okula gitme oranını merak eden Zeynep, araştırma yapmaya
karar veriyor. Zeynep’in gerekli bilgilere nasıl ulaşabileceğini açıklayınız.

İlk başta toplam kız ve erkek çocuk sayısının bilinmesi gerekiyor.

Daha sonra da okula giden kız ve erkek çocuk sayısının bilinmesi gerek.

Bu bilgilerden yola çıkarak gerekli oran bulunmuş olur.

6. Bir spor merkezi açmak isteyen Kaan Bey, kadın ve erkeklerin spor merkezine olan ilgilerini ölçmek için bir anket yapmaya karar veriyor. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun değildir?
A) Düzenli olarak spor yapıyor musunuz?
B) Sağlıklı yaşam için sporun önemini biliyor musunuz?
C) Yüzme sporu hakkında ne düşünüyorsunuz?
D) Ailenizde şeker hastası olan kimse var mı?

7. Samet, sınıf arkadaşlarının hangi tür sinema filmlerini sevdiklerini öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar veriyor. Buna göre;
a) Samet’in nasıl bir araştırma sorusu oluşturacağını bulunuz. // Hangi tür filmleri seviyorsun?
b) Samet veriye hangi yollarla ulaşabilir? // Tüm arkadaşlarına tek tek sorabilir. Yada okul kayıtlarında mevcut ise arşivden isteyebilir.
c) Anket yaparak bilgi toplamak istese ankette hangi sorular olur? 

Sinemaya gider misiniz?

Sinemaya hangi sıklıkla gidersiniz ?

Sinemada hangi tür filmleri izlemeyi seversiniz ?

Sinemada izlediğiniz en sevdiğiniz film hangisidir ?

ç) Topladığı bilgileri veya anket sonuçlarını daha kolay yorumlamak için ne yapmalıdır? // Grafik yada tablo oluşturabilir.

8. Yandaki tabloda 6. sınıflar arasındaki kız ve erkek öğrencilerin başarı yüzdeleri verilmiştir. Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.

9.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nedir ve görevleri nelerdir? Araştırınız.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.
TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.
Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı’nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.

10. Yıl içindeki su ihtiyacımızı barajlardan karşıladığımız için barajların doluluk oranlarının çok önemli olduğunu bilen Gülden, İzmir’deki barajların doluluk oranlarını merak ediyor.
“www.izsu.gov.tr” internet adresinden Ağustos 2018 resmî verilerine ulaşıyor. Bu veriler aşağıdaki tabloda gösteriliyor. Bu tablonun sütun grafiğini çiziniz.

11. Her canlının üretebildiği ses frekans aralığı farklıdır. Aşağıdaki tabloda insan ve bazı hayvanların üretebildikleri minimum ve maksimum ses frekansları verilmiştir. Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz ve çizdiğiniz grafiği inceleyiniz

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın