6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 213 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Yandaki tabloda 3 kişilik Kılıç ailesinin yaşları verilmiştir. Yeni bebekleri olan Kılıç ailesinin yeni yaş ortalamasını bulunuz. Ortalamanın ne kadar azaldığını hesaplayınız.

28 + 30 + 2 / 3 = 20
60 / 4 = 15
20 – 15 = 5

2. Songül Hanım, 70 cm boyunda bir kılıç çiçeği alıyor.
Yandaki tabloda kılıç çiçeğinin 4 ay süreyle boy uzunlukları verilmiştir.
Tabloya göre kılıç çiçeği bir ayda ortalama kaç cm uzar?

4 ay boyunca toplam uzama miktarı 86 – 75 = 11 cm dir.

Bunu da 4 e bölersek 11/4 = 2,75 cm 1 ayda uzamıştır.

3. Fatma Hanım pazardan aldığı 3 kg çileğe 7 TL veriyor. Markette gördüğü çileği de çok beğeniyor ve kilosu 4 TL’den 2 kg çilek daha alıyor. Fatma Hanım’ın 1 kg çileğe ortalama kaç TL ödediğini bulunuz.

Toplam verilen para 7 + 4.2 = 15 TL dir.

O halde 1 kg çileğe ortalama 15/5 = 3 TL ödenmiştir.

4. Yandaki tabloda Fatoş’un Türkçe sınavlarından aldığı notlar verilmiştir. Fatoş’un bu üç sınavının aritmetik ortalamasını bulunuz

83 + 80 + 98 / 3 = 261/3 = 87

5. 4 sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılar hangi sayı ile toplanırsa aritmetik ortalama değişmez?

Ortalamanın değişmemesi için eklenecek sayının ortalama değer ile aynı olması gerekiyor.

O halde 15 sayısını eklersek ortalama değişmez.

6. 10 kişinin yaş ortalaması 15’tir. Aralarına iki kişi daha katılınca yeni yaş ortalamaları 17 olduğuna göre sonradan katılan iki kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması kaçtır?

10 kişinin yaş ortalaması 15 olduğuna göre;

Toplam yaş 10 x 15 = 150 olur.

Aralarına iki kişi daha katılınca yeni yaş ortalamaları 17 olduğuna göre;

Son durumda toplam yaş 12 x 17 = 204 olur.

Bu durumda sonradan katılan iki kişinin yaşları toplamı;

204 – 150 = 54 olur.

Aritmetik ortalamaları ise 54/2 = 27 olur.

7. Ömer’in bir hafta boyunca her gün yediği fındık sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre Ömer’in bir günde ortalama kaç fındık yediğini bulunuz.

8 + 13 + 4 + 11 + 15 + 6 + 13 = 70
70 / 7 = 10

8. 9 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kız öğrencilerin not ortalaması 82, erkek öğrencilerin
not ortalaması 75’tir. Buna göre sınıfın not ortalaması kaçtır?

Kızların notları toplamı 9.82 = 738

Erkeklerin notları toplamı 12.75 = 900 olur.

Kız ve erkeklerin not ortalamaları ise (738 + 900)/21 = 78 olur

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın