6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 259-260 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 259, 260 Alıştırmalar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen paralelkenarların yüksekliklerini çiziniz.

2. Aşağıdaki paralelkenarlarda verilen doğru parçalarından hangilerinin paralelkenarlara ait yükseklik olduğunu belirtiniz

ABDC paralelkenarında kırmızı yüksekliktir.
PRST paralelkenarında yeşil yüksekliktir.
UVYZ paralelkenarında kırmızı yüksekliktir.
EFGH paralelkenarında yeşil yüksekliktir.

3. Yandaki paralelkenarın alanını şekilde verilenlere göre bulunuz.

= 4 x 5
= 20 cm

4. Yandaki paralelkenarda, A(KLMN) = 48 cm² , [NP]⊥[KL], [NR]⊥[ML], INPI = 4 cm, IMLI = 8 cm ise IKLI + INRI toplamını bulunuz.

A(KLMN) = 48 cm²
NP = 4 cm
ML = 8 cm

Bir paralelkenarın alanı, bir kenar uzunluğu o kenara ait yükseklikle çarpılarak bulunur.

A = KL * NP
48 = KL * 4
KL = 48 / 4
KL = 12 cm

A = NR * ML
48 = NR * 8
NR = 48/8
NR = 6

KL + NR = 12 + 6
= 18 cm

5. Yandaki kareli kâğıtta verilen paralelkenarın alanını her karenin kenar uzunluğunu 4 br alarak hesaplayınız.

DA = 4 . 4 = 16 br
h = 3 * 4 = 12

A = DA . h
A = 12 . 16
A(ABCD) = 192 br²

6. Ahşap boyama kursuna giden Pervin Hanım, paralelkenar şeklindeki levhasını yandaki gibi boyamak istiyor. Bir santimetrekare alanı kırmızıya boyamak için 1,5 kr., maviye boyamak için 2 kr. ve pembeye boyamak için de 3 kuruşa ihtiyaç vardır. Pervin Hanım’ın bu levhayı boyamak için kaç liraya ihtiyacı olduğunu bulunuz.

Öncelikle alanları hesaplayalım. Bir paralelkenarın alanı, bir kenar uzunluğu o kenara ait yükseklikle çarpılarak bulunur.

Pembe Alanı = Yükseklik * Kenar
Pembe Alanı = 20 * 18
Pembe Alanı = 360 cm² ( Yükselik = 30-10= 20)

Mavi Alanı = 7 * 30
Mavi Alanı = 210 cm²

Turuncu Alanı = 18 * 10
Turuncu Alanı = 180 cm²

Mavi = 210 * 2
Mavi = 420 kr

Pembe = 180 * 3
Pembe = 540 kr

Kırmızı = 360 * 1,5
Kırmızı = 540 kr

= 420 + 540 + 540
= 1500 kr

7. Çiftçi Mehmet Bey yandaki şekilde verildiği gibi paralelkenar şeklindeki tarlasının taralı bölümüne biber, diğer bölümüne domates ekmiştir. Domates ve biber ekili alanların kaç m2 olduğunu bulunuz.

Taralı Alan Yükseklik = 60 – 50 = 10 m

Taralı Alan (Biber) = 80 * 10 = 800 m² biber ekilmiştir.

Diğer Bölüm (Domates) = 80 * 50= 4000 m² domates ekilmiştir.

Tarlanın Tamamı = 80 * 60 = 4800 m²

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın