6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 293-297 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 293-297 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Testi Sayfa 293, 294, 295, 296, 297 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1) Aşağıdakilerden hangisi yandaki şekilde verilen açıların birinin gösterimi olamaz?

A) ABC B) EBD C) CBD D) ECB

D seçeneği ECB doğru cevaptır. B çıkış noktası olduğu için orta harf olmak zorundadır.

2) Şekilde verilen açı, aşağıdaki açılardan hangisiyle eş değildir?

C seçeneği ile eş değildir. Kareleri takip ederseniz sadece C seçeneğindeki açı farklı şekilde farklı büyüklüktedir.

Cevap : C

3) Yanda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) AOB dik açıdır.
B) CAO geniş açıdır.
C) DOC ile BOA komşu açılardır.
D) BOC ile COD tümler iki açıdır.

C seçeneği doğru cevaptır. DOC ve BOC komşu açılardır.

4) Aşağıda verilen şekillerden hangisi komşu tümler iki açıya aittir?

B seçeneği doğru cevaptır. Komşu tümler demek hem komşu açı olacak hem de 90° toplamları olacak demektir. B seçeneği bu şartı sağlamaktadır.

Cevap : B

5) Yandaki şekilde COD dik açıdır. m(COE) = 117° olduğuna göre m(AOB) = x kaç derecedir?

A) 17 B) 27 C) 34 D) 50

Şekli incelediğimiz COE açısı 117° dir. İki açıdan oluşmaktadır. COD ve DOE açıları toplamı 117°dir. Şekilde COD açısı 90° olduğundan;
DOE = 117 – 90
DOE = 27° dir.

AOB yani x açısı komşu ters açı olduğundan DOE ile aynı değere sahiptir.
DOE = AOB .
x = 27° dir.
B seçeneği doğru cevaptır.

6) Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısına eşit ise büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60 B) 50 C) 45 D) 30

Tümler Açı = 90°

x + 2x = 90°
3x = 90°
3x/3 = 90/3
x = 30 (küçük açı)

2x = 2.30 = 60° büyük açı olmaktadır. A seçeneği doğru cevaptır.

7) Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 katından 15° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 55 B) 110 C) 120 D) 125

6 numaralı sorunun aynısıdır.
Bütünler açı = 180°

Küçük Açı = x
Büyük Açı = 2x+15

x + 2x + 15 = 180
3x = 180 – 15
3x = 165
3x/3 = 165/3
x = 55° (küçük açı)

Büyük açı = 2x + 15
= 2.55 + 15
= 110 + 15
= 125° (büyük açı)
D seçenği doğru cevaptır.

8) Şekilde verilen DEFG paralelkenarın yüksekliği, aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir?

A) [BC] B) [EF] C) [GE] D) [AE]

D seçeneği AE doğru parçasına eşittir. Paralelkenarda yükseklik tabandan dik uzanmak zorundadır.

9)Yandaki ABCD paralelkenarında [DH][BC]dir. IDHI = 7 cm ve A(ABCD) = 42 cm² olduğuna göre IBCI kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Paralelkenar Alan = Yükseklik * Kenar
42 = 7 * BC
BC = 42/7
BC = 6
C seçeneği doğru cevaptır.

10) Yandaki şekilde IABI = 4 cm, IBCI = 4 cm, ICDI = 8 cm’dir. [AB][BD] olduğuna göre ACDnin alanı ABC nin alanının kaç katıdır ?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Üçgenin Alanı = Taban*Yükseklik / 2
A(ABC) = 4*4 / 2
A(ABC) = 16 / 2
A(ABC) = 8

A(ACD) = 8*4 / 2
A(ACD) = 32 / 2
A(ACD) = 16

8 ve 16 olduğuna göre 2 katıdır. B seçeneği 2 doğru cevaptır.

11) Şekilde verilen mavi boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 20

Öncelikle kesilmiş üçgen kısmı yok sayıp paralelkenarın alanını hesaplayalım.
Paralelkenar Alanı = Kısa Kenar * Uzun Kenar
Paralelkenar Alanı = 4 * 5
Paralelkenar Alanı = 20

Üçgen Alanı = Taban * Yükseklik / 2
Üçgen Alanı = 2*3 / 2
Üçgen Alanı = 6 / 2
Üçgen Alanı = 3

Üçgen kesildiği için çıkartalım :
= 20 – 3
= 17
B seçeneği 17 doğru cevaptır.

12) Alanı 48 cm² olan bir üçgenin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre bu kenara ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 8 C) 12 D) 16

Üçgen Alanı = Taban * Yükseklik / 2
48 = 8 * h / 2
h = 48 * 2 / 8
h = 96 / 8
h = 12

C seçeneği 12 doğru cevaptır.

13) Bir üçgenin tabanının uzunluğu 12 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu ise taban uzunluğunun yarısıdır. Buna göre üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 144 B) 72 C) 36 D) 18

Üçgen Alanı = Taban * Yükseklik / 2
Üçgen Alan = 12 * 6 / 2
Üçgen Alan = 72 / 2
Üçgen Alan = 36
C seçeneği 36 doğru cevaptır.

14) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 3,75 m² = 37 500 cm²
B) 5 000 000 mm² = 5 m²
C) 300 cm² = 3 m²
D) 120 mm² = 1,2 cm²

m² – dm² – cm² – mm² ilerlerken 100 ile çarpılır terse ilerlerken 100’e bölünür.

C seçeneği yanlıştır. 300 cm² = 0,03 m² olacaktır.

15) Yandaki PRST paralelkenarında PRK üçgeninin alanı 4000 mm² olduğuna göre PRST paralelkenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 mm² B) 0,4 cm² C) 80 cm² D) 0,8 m²

Üçgenin Alanı = Taban * Yükseklik / 2
Şekilde verilenler cm² olduğu için çevirelim.
4000 mm² = 40 cm²

40 = PR * 8 / 2
PR = 40 * 2 / 8
PR = 80 / 8
PR = 10 cm

Paralelkenar Alanı = Taban * Yükseklik
A(PRST) = 10 * 8
A(PRST) = 80 cm²

C seçeneği 80 cm² doğru cevaptır.

16) Yanda verilen ABC üçgeninde [AB][BC] dir. IADI = 2 cm, IDBI = 3 cm, IBEI = 4 cm ve IECI = 4 cm olduğuna göre e taralı bölgenin alanı kaç cm² dir?

A) 6 B) 14 C) 16 D) 20

Önce tüm üçgenin alanını bulalım :
A(ABC) = Taban * Yükseklik / 2
A(ABC) = BC * AB / 2
A(ABC) = (4+4) * (2+3) / 2
A(ABC) = 8 * 5 / 2
A(ABC) = 40 / 2
A(ABC) = 20 cm² ( Tüm üçgenin alanı)

Dikkat ederseniz taranmamış bölgede bir üçgendir. Bu üçgeninde alanını hesaplayalım.
A(DBE) = 4 * 3 / 2
A(DBE) = 12 / 2
A(DBE) = 6 cm²

Bizden taranan bölgenin alanı istenmiş. Tüm üçgenin alanından bu taranmamış üçgenin alanı çıkartmamız yeterlidir.
A(ADEC) = 20 – 6
A(ADEC) = 14 cm²

B seçeneği doğru cevaptır.

17) Betül Hanım dikdörtgen şeklindeki sehpanın üstüne kare şeklinde bir örtü örtüyor. Yandaki şekilde verilenlere göre sehpanın örtüsüz kısmının alanı kaç dm² dir?

A) 25 B) 38 C) 42 D) 60

Öncelikle dm² olarak sonuç istendiği için çevirilerimizi yapalım. Dikkat etmeniz gereken yer sorunun kendisidir. Bu işlem hem sonuç için hem de işlem yaparken daha kolay olacaktır.

50 cm = 5 dm
90 cm = 9 dm
70 cm = 7 dm

Öncelikle dikdörtgen sehpanın alanını hesaplayalım.
Dikdörtgen Alanı = Kısa Kenar * Uzun Kenar
Dikdörtgen Alanı = 7 * 9
Dikdörtgen Alanı = 63 dm²

Kare Örtünün Alanını Hesaplayalım .
Kare Alanı = Kenar * Kenar yada Kenar²
Kare Alanı = 5 * 5 yada 5²
Kare Alanı = 25 dm²

Örtüsüz kısmı istediği için tüm alandan örtünün alanını çıkartalım.
= 63 – 25
= 38 dm²

B seçeneği 38 doğru cevaptır.

18) 0,25 m² nin 3/5 ‘ü kaç cm² eder ?

A) 1000 B) 1500 C) 2000 D) 2200

= 0,25 * 3/5
= 0,75 / 5
= 1,5 m²

1,5 m² = 1500 cm²

B seçeneği 1500 doğru cevaptır.

19) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 10³ cm³ = 0,1 m²
B) 10⁴ mm² = 10² cm²
C) 10² m² = 10⁶ cm²
D) 10³ m² = 10¹ mm²

D seçeneği 10³ m² = 10¹ mm² doğru cevaptır.

A = 10³ cm³ = 0,1 m²
A = 1000 cm³ = 0,1 m²

B = 10⁴ mm² = 10² cm²
B = 10000 mm² = 100 cm²

C = 10² m² = 10⁶ cm²
C = 100 m² = 1000000 cm²

D = 10³ m² = 10¹ mm²
D = 1000 m² = 1000000000 mm²
D = 10³ m² = 10⁹ mm²

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tarla, bağ, bahçe, arsa gibi yüzeyler arazi ölçüleriyle ölçülür.
B) Arazi ölçüleri ar, dekar ve hektardır.
C) 1 daa = 1 dönümdür.
D) 1 ha = 100 m² dir.

D seçeneği yanlıştır.
1 ha = 10 daa = 100 a = 10000 m² dir.

21) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 1 daa = 1000 m²
B) 1 a = 100 m²
C) 1 ha = 10 000 m²
D) 1 dönüm = 100 m²

D seçeneği yanlıştır.
1 dönüm = 1000 m² ‘dir.

• 1 a = 0,1 daa
• 1 a = 0,1 dönüm
• 1 ha = 10 daa
• 1 daa = 10 a
• 1 ha = 1000 a
• 10 daa = 1 dönüm

22) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6

C seçeneği 4 doğru cevaptır.
1 a = 0,1 daa
1 a = 0,1 dönüm
1 ha = 10 daa
1 daa = 10 a

1 ha = 100 a
10 daa = 10 dönüm

23) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) 8 daa = 80 ha
B) 500 m² = 5 a
C) 1,2 ha = 12 a
D) 3,4 daa = 0,34 a

A) 8 daa = 0,8 ha (yanlış)
B) 500 m² = 5 a (Doğru)
C) 1,2 ha = 120 a (Yanlış)
D) 3,4 daa = 34 a (Yanlış)

B seçeneği 500 m² = 5a doğru cevaptır.

24) Yandaki şekilde bir çiftçinin tarlasının krokisi veriliyor. Çiftçi yeşil ile boyalı yere mısır, kırmızı ile boyalı yere ise domates ekiyor. Çiftçinin domates ektiği alan kaç ar’dır?

A) 1,23 B) 1,5 C) 2 D) 2,2

Kolay anlaşılması için bahçeye kırmızı ile sayılar verdik. Buna göre takip edebilirsiniz.

Öncelikle bahçenin tümünün alanını çıkaralım : Dikdörtgen Bahçe
Dikdörtgen Alanı = kısa Kenar * Uzun Kenar
A(BAHÇE) = 14 * (11+3+5)
A(BAHÇE) = 14 * 19
A(BAHÇE) = 266 m²

Bundan sonra ekili alanları çıkaracağız. Şekilde 1 ve 2 numaralı alanı kestik. 2 tane dikdörtgen olması ve hesaplamayı yapmak için.

A(1. Mısır Alanı) = Kısa Kenar * Uzun Kenar
A(1. Mısır) = 5 * (14-5)
A(1. Mısır) = 5 * 9
A(1. Mısır) = 45 m²

A(2. Mısır) = Kısa Kenar * Uzun Kenar
A(2. Mısır)= 5 * 11
A(2. Mısır) = 55 m²

A(3. Mısır) = Kenar * Kenar yada Kenar² (Kare)
A(3. Mısır) = 5²
A(3. Mısır) = 25 m²

A(4. Mısır) = Taban * Yükseklik / 2 (Üçgen)
A(4. Mısır) = 9 * 4 / 2
A(4. Mısır) = 36 / 2
A(4. Mısır) = 18 m²

Mısır Ekili alanları toplayalım ve tüm alandan çıkartalım :
Mısır = 45 + 55 + 25 + 18
Mısır = 143 m² ( Tüm mısır ekili alan)

Domates Ekili Alan = Tüm Alan – Mısır Alanı
Domates Ekili Alan = 266 – 143
Domates Ekili Alan = 123 m²

123 m² = 1,23 ar
A seçeneği 1,23 doğru cevaptır.

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın