6. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 160 Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 160 Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Fatih bir kabın ağzını naylon parçası gererek kapatır. Daha sonra naylonun üzerine buruşturduğu minik peçete parçalarını koyar. Kabın yanına bir ses kaynağı getirir. Kaynağı çalıştırdığında hoparlörden çıkan ses peçete parçalarında hareketlenmeye sebep olur.

Bu olayı sesin hangi özelliği ile açıklarsınız?

Cevap: Bu olay sesin bir enerji olduğunu kanıtlar.

2. Ses boşlukta neden yayılmaz?

Cevap: Ses madde tanecikleri tarafından iletilir. Boşlukta tanecik olmadığı için ses iletilemez.

3. Madde taneciklerinin yakınlıkları ile sesin iletim hızı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: Madde taneciklerinin yakınlığı arttıkça sesin iletim hızı artar. Çünkü tanecikler sesi birbirine iletir

B. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1.Y 2.Y 3.D 4.D 5.Y 6.D

1. (Y) Ses, ışıktan daha hızlı yayılır.
2. Y) Ses, tüm katılarda aynı hızla yayılır.
3. (D) Ortam sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar.
4. (D) Işık boşlukta yayılabilir, ses yayılamaz.
5. (Y) Sınıf içerisinde öğretmenimizin sesini duymamız sesin katılarda yayıldığına örnek olarak gösterilebilir.
6. (D) Ses, dalgalar hâlinde ve her yöne yayılır.

C. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

1. Ece sırasıyla aşağıdaki gözlemleri yapıyor.
I. Gözlem: İki tahta kaşığı hava ortamında birbirine vurarak ses oluşturuyor.
II. Gözlem: İki metal kaşığı hava ortamında birbirine vurarak ses oluşturuyor.

Ece oluşan seslerin birbirinden farklı olduğunu görüyor. Bu farklılığın sebebi ile ilgili olarak arkadaşlarından yorum yapmalarını istiyor.

Ahmet: “Farklı ses kaynaklarının ürettiği sesler de farklıdır.”
Ayşe: “Aynı ses, farklı ortamlarda farklı işitilir.”
Efe: “Ses gazlarda en yavaş yayılır.”

Hangi öğrenci ya da öğrenciler, Ece’nin gözlemlerinde işittiği seslerin farklı olmasını doğru yorumlamıştır?
A) Efe ve Ayşe B) Ahmet ve Ayşe C) Efe ve Ahmet D) Ahmet

CevapD

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın