6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 2. Bölüm Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Konu Değerlendirme Cevapları

​​​​​​​6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 5. Ünite Ses ve Özellikleri Sayfa 169, 170 2.Bölüm Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Konu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarında bırakılan yerlere yazınız.
(D) 1. Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses farklı işitilir.
(D) 2. Farklı ses kaynakları, farklı ses üretir.
(Y) 3. Bütün müzik aletlerinden aynı sesi elde edebiliriz.
(D) 4. Sesin yayıldığı ortam sesi etkilemez.
(D) 5. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
değişir / değişmez aynı / farklı katı / gaz duyulur / duyulmaz yaratır / yaratmaz
1. Aynı ses farklı ortamlarda FARKLI.işitilir.
2. Ses yayıldığı ortama göre DEĞİŞİR.
3. Hava ortamında sesleri duyabilmemiz, sesin GAZ ortamlarda yayıldığını gösterir.
4. Farklı ses kaynaklarının ürettiği sesler, farklı uzaklıklardan aynıDUYULMAZ.
5. Katı, sıvı ve gaz ortamlarından çıkan sesler aynı etkiyi.YARATMAZ.

C. Aşağıdaki resimlerde sesin hangi ortamlarda yayıldığını altlarında bırakılan boşluklara yazınız.

Katı (tren rayı),
Sıvı (su) ve gaz (hava)
Gaz (hava),
Katı (ip),
Gaz (hava),
Sıvı (su)

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

1. Pazar yerinde yapılan bir anonsu, bu ortamda bulunanlar duymuştur.
a. Bu cümlede sözü edilen anons (ses) hangi ortamda yayılmıştır?

Cevabı: Hava ortamı (Gaz)

b. Sesin daha farklı ortamlarda da yayıla- bildiğini örnek vererek açıklayınız.

Cevabı: Sıvı ortam: Yunusların çıkardığı seslerin su ortamında yayılması. Katı ortam: Masaya kulağınızı dayadığınızda arkadaşınızın masaya vurduğunu duymanız. (Öğrencilerin doğru ve anlamlı cevapları kabul edilir.)

2. Beril; topunu cam, tahta ve beton zeminlerde aynı şiddetle zıplatarak çıkan sesleri karşılaştırmıştır.

Beril, yaptığı etkinlik sonucunda topların çıkardığı sesler ile ilgili hangi sonuca ulaşmıştır?

Cevabı: Aynı ortamda farklı cisimler farklı sesler oluşturur.

3.Yukarıda gösterilen 1. deneyde demir çubuk önce cam şişeye, sonra da plastik şişeye eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır. Yapılan 2. deneyde demir çubuk ile cam şişeye önce hava ortamında sonra da su ortamında eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır.
1. deney ile hangi sonuca ulaşılır?

Cevabı: Aynı ortamda farklı cisimler, farklı sesler çıkarır.

2. deney ile hangi sonuca ulaşılır?

Cevabı: Aynı cisim, farklı ortamlarda farklı sesler çıkarır.

4. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini gösteren bir deney için aşağıdaki malzemeler verilmiştir.

Bu malzemeleri kullanarak deneyin nasıl yapılacağını yazınız.

Cevabı: I. düzenekteki çivilerin arasına paket lastiğini, II. düzenekteki çivilerin arasına bakır teli eşit gerginlikte bağlayarak sesler oluşturulur. Oluşan sesler birbirinden farklıdır.

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın