6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 3. Bölüm Sesin Sürati Cevapları - derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 3. Bölüm Sesin Sürati Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 5. Ünite Ses ve Özellikleri Sayfa 171, 172, 173, 174 3.Bölüm Sesin Sürati Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Eski filmlerde trenin gelip gelmediğini uzaktan kontrol etmek için insanların kulaklarını raylara dayadığını görmüş olabilirsiniz. Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Cevabı: Titreşim yapan varlıkların ses ürettiğini ve bu sesin dalgalar hâlinde yayıldığını öğrenmiştiniz. Bir ses dalgasının oluşması için titreşen bir cisim olması gerektiğini, ses üreten varlıkların ses kaynağı olarak adlandırılmasından dolayıdır.

Sesin Yayıldığı Ortamlardaki Sürati

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

1. Her iki öğrenci elini aynı anda mı kaldırdı?

Cevabı: Kulağını duvara dayayan öğrenci elini ilk kaldıran kişidir. Çünkü sesin yaydığı titreşimler duvara çarpacağından ilk o duyacaktır.

2. Öğrenciler, ellerini farklı zamanlarda kaldırdılarsa bunun nedeni ne olabilir?

Cevabı: Farklı titreşim yollarının olduğu ortamlarda bulunmalarından dolayı.

Aşağıdaki tabloda sesin oda sıcaklığında, çeşitli maddelerdeki yayılma süratleri verilmiştir. Tablodaki verileri kullanarak sütun grafiği çiziniz. Sesin, verilen maddelerdeki yayılma süratlerini karşılaştırınız. Daha sonra verileri kullanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Deniz yüzeyinden deniz tabanına gönderilen ses dalgaları 3 saniye sonra geri dönmektedir. Bu noktada denizin derinliği kaç metredir?

Cevabı: 3 / 2: 1,5 1522 x 1,5: 2283 metredir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Şimşek ve Gök Gürültüsü

1. Zilin sesini cam fanusun içinde hava varken mi hava boşaltıldığında mı duydunuz? Neden?

Cevabı: Hava varken duydum çünkü havasız ortamda ses yayılmaz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Ses Bir Enerji Türü müdür?

Şiddetli bir seste evinizin camlarında neden bir sarsıntı olur?

Cevabı: Ses dalgalar halinde yayılmaktadır. Ses bir enerji türüdür. Ses titreşim ve salınım hareketi yapar. Sesin yayılması için madde ortamına ihtiyaç vardır. Ses katı, sıvı ve gaz ortamlarında hızlı ya da yavaş olarak hareket eder. Şiddetli bir seste evimizin canlarında sarsıntı oluşur. Bunun nedeni sesin titreşim ve salınım hareketi yaparak dalgalar halinde yayılmasındandır.

1. Metal kâseye vurulduğunda tuz taneciklerinde ne gözlemlediniz? Bu olayın nedeni ne olabilir?

Cevabı: Tuz tanecikleri titremiştir, çünkü ses dalgaları onları titretir.

2. Şiddetli ve yavaş vurunca tuz tanecikleriyle ilgili gözleminizde bir değişiklik oldu mu? Değişikliği ve nedenini açıklayınız.

Cevabı: Evet oldu sesin şiddetine göre tuz taneciklerinin titremesi de artmakta ya da azalmaktadır.

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın