6. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 192 Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 192 Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

1. I. İç salgı bezlerince salgılanır.
II. Tüm hormonlar dişi ve erkeklerde ortaktır.
III. Kan tarafından taşınır.

Hormonlarla ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I,II ve III

CevapC

2. Ergenlik dönemine girmiş bir birey, yaşıtlarına göre daha kısa boylu ise aşağıdaki iç salgı bezlerinden hangisinin yeterince çalışmadığını söyleyebiliriz?

A) Eşeysel bezler B) Pankreas  C) Böbrek üstü bezi D) Hipofiz bezi

CevapD

3. 1- Beyin a- Çiğneme
2- Omurilik soğanı b- Yüzme
3- Omurilik c- Vücut sıcaklığını ayarlama

Yukarıda verilen merkezî sinir sistemi organları ve kontrol ettikleri olayların eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 1→c, 2→a, 3→b     B) 1→b, 2→a, 3→c      C) 1→a, 2→b, 3→c     D) 1→c , 2→b, 3→a

CevapA

4. Merkezî sinir sistemi dışında, milyonlarca nörondan oluşur.
Merkezî sinir sistemi ile organların iletişimini sağlar.
Tüm vücudumuzu bir ağ gibi sarmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler hangi sistem ya da organla ilgilidir?

A) Beyin B) Beyincik C) Omurilik D) Çevresel sinir sistemi

CevapD

5. Heyecan, sevinç ve korku anlarında aşağıda verilen hormonların hangisinin kandaki miktarında artış görülür?

A) Büyüme hormonu
B) İnsülin hormonu
C) Tiroksin hormonu
D) Adrenalin hormonu

CevapD

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın