6. Sınıf Sevgi Fen Bilimleri 5. Ünite Ses ve Özellikleri Ünite Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 5. Ünite Ses ve Özellikleri Sayfa 195, 196 5.Ünite Ses ve Özellikleri Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sevgi Fen Bilimleri Sayfa 195-196 Cevapları

1. Aşağıdaki durumlardan hangisi sesin soğurulması ile doğrudan ilgili değildir?
A. Sinema salonlarının duvarlarının sünger ve kumaş ile kaplanması
B. Araba motorlarının iç kısımlarının özel maddeler ile kaplanması
C. Evdeki boş odada sesin daha şiddetli duyulması
D. Otoyol kenarlarının ağaçlandırılması

Cevabı: C

2. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımında kullanılabilen bir maddedir?
A. Su B. Metal C. Ayna D. Cam yünü

Cevabı: D

3. “Havası boşaltılmış cam kabın içerisinde bulunan müzik setinden çıkan sesler dışarıdan duyulmaz. Çünkü …”

Bu cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
A. cam kap içerisinde madde bulunmamaktadır.
B. ses, katı madde olan camda yayılamamaktadır.
C. cam kap içerisindeki hava, sesin yayılmasını önlemektedir.
D. ses cam duvarlara çarpıp geri yansımaktadır.

Cevabı: A

4. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bulunulan ortamda ses yalıtımı sağlamaz?
A. Duvarların straforla kaplanması
B. Pencerelere çift cam takılması
C. Yerlerin halıyla kaplanması
D. Duvarların fayansla kaplanması

Cevabı: D

5. Aşağıdaki mekânların hangisinde akustiğin daha iyi olması istenir?

Cevabı: C

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

6. Fatma, yaptığı etkinlik çalışmasında ses ile ilgili doğru, yanlış tablosunun hangi satırında hatalı işaretleme yapmıştır?

A. Gözenekli, pürüzlü ve yumuşak dokulu maddeler sesi daha az soğurur.()

B.Köpük, levha, pamuk gibi maddeler ses yalıtımında kullanılabilir.()

C. Taşıtlardan yayılan gürültüyü azaltmak için ağaçlandırma yapılabilir.()

D.Sesin iletilmesi, duyulması, yansıması soğurulması gibi özellikleriyle akustik bilimi ilgilenir.()

Cevabı: C

7. • Tünellerin tavan ve yan tarafları pürüzlü malzemeler ile kaplanır. • Otoyolların kenarları ağaçlandırılır.

Bu verilen uygulamaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Otoyolları güzelleştirmek
B. Araçların süratini azaltmak
C. Araçlardan çıkan seslerin soğurulmasını sağlamak
D. Araçlardan çıkan seslerin daha iyi yansımasını sağlamak

Cevabı: C

8. Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sesin, havada ışıktan daha yavaş yayılması
B. Sesin, havada yansımaya uğraması
C. Sesin havada soğurulması
D. Sesin havada yayılmaması

Cevabı: A

9.Ece, yaptığı etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?

A. Ses sıvılarda yayılır mı?
B. Ses havada yayılır mı?
C. Aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda aynı şekilde mi yayılır?
D. Farklı ses kaynağından çıkan sesler aynı ortamda aynı şekilde mi yayılır?

Cevabı: D

10. I. Tahta   II. Su III. Hava
Sesin yukarıdaki maddelerde yayılma hızları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A. I > II > III B. II > I > III C. III > II > I D. I > III > II

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın