6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 2.Bölüm Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Konu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 7. Ünite Elektriğin İletimi Sayfa 265, 266 2.Bölüm Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Konu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.
(D) 1. Devredeki iletkenin uzunluğu azaldıkça ampulün parlaklığı artar.
(Y) 2. Devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanına (kalınlığına) bağlı değildir.
(D) 3. Devredeki ampulün parlaklığı iletken telin cinsine bağlıdır.
(D) 4. Ampullerde filaman olarak yüksek dirençli tungsten metali kullanılır.
(Y) 5. Demirden ve bakırdan yapılan teller elektrik enerjisini iletirken aynı direnci gösterirler.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
büyük / küçük aynı / farklı bağımlı / kontrol edilen artırılırsa / azaltılırsa doğru / ters

1. Bir devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanı ile doğru orantılıdır.
2. Devredeki iletken telin boyu arttırılırsa ampulün parlaklığı azalır.
3. Boyları ve kalınlıkları aynı olan aynı cins tellerin dirençleri de aynıdır.
4. Deney düzeneklerinde sabit tutulan değişkene kontrol edilen değişken de denir.
5. Tost makinesi, su ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerde direnci büyük teller kullanılır.

C. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri ya da sözcük gruplarını doğru ve anlamlı ifadeler oluşturacak şekilde birleştiriniz.

1.elektrik , zorluktur, iletimine, enerjisinin ,gösterdikleri, maddelerin, karşı, Elektriksel direnç 
Elektriksel direnç, maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluktur.

2.telin, dik kesit alanı, iletken, arttıkça, ampulün, artar ,parlaklığı, Devredeki 
Devredeki. telin dik kesit alanı arttıkça ampulün parlaklığı artar.

3.iletken ,telin, uzunluğu, ampulün, arttıkça, parlaklığı, azalır, Devredeki 
Devredeki iletken telin uzunluğu arttıkça ampulün parlaklığı azalır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

1.Yukarıdaki düzenekler kullanılarak elektriksel direncin nelere bağlı olduğu deneysel olarak gösterilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
(L: Telin boyu, S: Telin dik kesit alanını ifade etmektedir.)

a. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin uzunluğuna bağlı olduğu gösterilir.

Cevap: a. I ve III

b. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin dik kesit alanına bağlı olduğu gösterilir?

Cevap: b. II ve III

c. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin cinsine bağlı olduğu gösterilir?

Cevap: c. II ve IV

d. Düzeneklerde bulunan ampullerin parlaklıkları aynı mıdır neden?

Cevap: d. Aynı değiller. Çünkü tellerin dirençleri farklıdır.

2.Yukarıdaki ampulün kısımları numaralar ile gösterilmiştir. Bu ampul ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Şekildeki ampulün kaç numaralı kısmı ışık verir? Bu bölümün adını yazınız.

Cevap: a. Flaman (II) Tungsten tel

b. Yukarıdaki ampulün ışık vermesi içerisindeki telin hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap:  b. Direncinin büyük olması

c. Ampulün duya bağlanan kısmı kaç numara ile gösterilmiştir?

Cevap: c. IV

3. a. Yukarıdaki elektronik araçlar üretilirken kullanılacak iletken tellerin dirençlerinin nasıl olması istenir? Neden?

Cevap: a. Dirençleri küçük teller kullanılır. Böylece daha az ısınır.

b. Bu araçlarda kullanılacak teller sizce hangi özellik ve cinste olmalıdır?

Cevap: Direnci küçük olan bakır, altın, gümüş gibi metallerin telleri olmalıdır.

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın