6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 2.Bölüm Duyu Organlar Cevaplar - derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 2.Bölüm Duyu Organlar Cevaplar

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 6. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı Sayfa 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 2.Bölüm Duyu Organlar Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

Çevremizde meydana gelen ısı, ışık, ses, koku gibi uyarıları alabilecek organlara ne ad verilir?

Cevap: Duyu organları. 

Körebe oyununda diğer arkadaşlarınızı yakalayabilmek için hangi duyularınızdan yararlanırsınız? Nasıl?

Cevap: Kulak ve burun. 

Salonda otururken annenizin sizden mutfak masasındaki meyve tabağından bir elma getirmenizi istediğini düşününüz. Meyve tabağındaki elma, armut ve ayva arasından elmayı görerek ona götürürsünüz. Peki bu isteği gözleriniz bağlı iken hiçbir güçlük çekmeden aynı şekilde kolayca gerçekleştirebilir misiniz? Gözleriniz kapalı iken bu isteği hangi duyu organlarınızı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz? Açıklayınız.

Cevap: Bu isteği gözlerim bağlıyken biraz  daha zor gerçekleştiririm. Gözlerim kapalıyken dokunma duyum olan deri ile meyve tabağındaki meyveler seçebilirim. 

Yanda fotoğrafını gördüğünüz dondurma yiyen çocuk, sizce o anda hangi duyu organlarını kullanıyor olabilir? Neden? Hangi duyu organı ile hangi değişiklikleri algılıyordur? Açıklayınız

Cevap: Tat alma duyu organımız olan dil’i kullanıyor. Soğuk ve sıcak gibi değişiklikleri dil yardımıyla algılıyor. 

Duyu Organlarının Yapıları

Canlılık faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için çevremizde ve bünyemizde oluşan değişikliklerden anında haberdar olmamız gerekir. Çevremizdeki ve vücut içindeki değişmeleri algılayabilmemizi sağlayan yapılara duyu almaçları adı verilir. Duyu almaçları, bulundukları organların dışa açılan yüzeylerine yakın olduğu bölgelerde yer alan özel yapılardan oluşur.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

1. Diliniz kuru iken mi ıslakken mi şekerin tadını aldınız?

Cevap: Dilim ıslakken şeker tadını aldım. 

2. Dilinizin tat uyarılarını alabilmesi için ne gereklidir?

Cevap: Duyu almaçları ve burunda bulunan almaçlarında çalışması  gerekir. Çünkü yediğimiz besinin dil ve burun duyu almaçları çalışarak yediğimiz besinin tadını almamızı sağlar. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

1. Arkadaşınızın ilk tahminleri ile son tahminleri arasında nasıl bir farklılık var?

Cevap: İlk ve son tahminleri arasında farklar var. İkinci tahminler daha doğru oldu. 

2. Arkadaşınız, kokladığı meyvenin ne olduğunu meyve kesilmeden ve kabuklu iken mi kesildikten sonra mı daha iyi ayırt etti? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?

Cevap: Meyveler kesildikten sonra daha iyi ayırt etti. Bunun sebebi koklama duyu organımız olan burnun alınan koku, sinir sistemi yardımıyla değerlendirilmiş olmasıdır. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Koku Alma ve Tat Alma Duyuları Arasındaki İlişki

Sizce koku ve tat alma duyuları arasında bir ilişki olabilir mi?

Cevap:  Bu iki duyu organımız uyum içinde etkileşimli olarak çalışır. Dilimiz bir maddenin tadını alırken, burnumuz da o maddenin kokusunu alır. 

DENEY YAPALIM
Sorular
1. Tattırılan yiyeceklerin ne olduğunu, burunları açık olan öğrenciler mi kapalı olan öğrenciler mi daha iyi tahmin ettiler?

Cevap: Burunları açık olan öğrenciler daha iyi tahmin etti. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

Neden iki kulağımız olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir kulağımız olsaydı ne olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sonra aşağıdaki deneyi yapınız.

Cevap: Belirli sınırlar arasında titreşim yapabilen seslerin geldiği yönü bulabilmek ve daha net duyabilmek için bir kulak yeterli değildir. Çünkü her bir kulak kepçesi, daha çok açık olduğu yönden gelen ses dalgalarını toplamaktadır.

DENEY YAPALIM
1. Kulağınızın biri tıkalı iken dört yöndeki seslerden duyamadığınız oldu mu? Duymadığınız varsa bu hangi tarafınızdaki sesti?

Cevap: Hayır kulağım tıkalıyken seslerin hepsini duydum fakat seslerin şiddeti farklıydı. 

2. Dört yöndeki seslerin şiddetinde ne gibi farklılıklar oldu? Arkadaşınız neredeyken sesini daha zor duydunuz?

Cevap: Her yönden gelen sesin şiddeti farklıydı. Arkadayken sesini daha zor duydum. 

3. Sesleri iki kulağınız da açıkken mi yoksa tek kulağınız açıkken mi daha rahat duydunuz?

Cevap: İki kulağım açıkken daha rahat duydum. 

4. Sesin geldiği yönü tek kulağınız açıkken mi yoksa iki kulağınız açıkken mi daha kolay belirlediniz?

Cevap: İki kulağım açıkken sesin geldiği yönü daha iyi belirledim. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı

1. Dokunma duyusu ile ilgili aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplayınız.

a. Derinin rengini hangi tabakası oluşturur?

Cevap: Üst deri.

b. Deri hangi uyarılara karşı duyarlıdır?

Cevap: Sıcaklık, soğukluk, basınç, acı. 

c. Alt deride bulunan kan damarları, ter bezleri ve yağ bezlerinin görevleri nedir?

Cevap: Kan damarları ve ter bezleri vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Yağ bezleri ise salgıladıkları yağlarla derinin yumuşak kalmasını sağlar. 

2. Aşağıdaki göz şeklini inceleyerek oklarla gösterilen kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.

3. Aşağıdaki kulak şeklini inceleyerek okların gösterdiği kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

Duyu Organlarındaki Kusurların Giderilmesinde Kullanılan Teknolojiler

Çevrenizde gözlemlediğiniz duyu organları kusurları nelerdir? Bu kusurların giderilmesiyle ilgili hangi teknolojik ürünlerden yararlanılıyor?

Cevap: Duyu organları kusurlarından bazıları; gözün az görmesi ve kulağın az duyması. Göz yeteri kadar görmediği zaman gözlük, kulak yeteri kadar duymadığı zaman işitme cihazı kullanırız. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

Duyu Organlarının Sağlığı

Sizce duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmamız gerekir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Gözlerimiz için ;
-Başkasına ait havlu kullanmayalım.
-Başkasının gözlüğünü takmayalım.
-Ekrana yakından bakmayalım
-Güneşe çıpl.ak gözle bakmayalım.

Dilimiz için ;
-Ağız dişlerimize önem verelim.
-Çok sıcak veya soğuk yiyecekler yemeyelim.
-Sigara kullanmayalım.

Derimiz için ;
-Derimize dikkat edelim kesmeyelim yanmadan koruyalım.
-Derimizi bol sabunlu su ile her saat yıkayalım.

Burnumuz için ;
-Sivri cisimler burnumuza sokmayalım.
-Aşırı bayıltcı maddeler koklamayalım.
-Burun kıllarımızı koparmayalım.

Kulaklarımız için ;
-Sivri cisimler sokmayalım.
-Kulaklarımızı temiz tutalım.
-Soğuktan koruyalım.
-Aşırı şekilde müzik dinlemeyelim.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı

1. Gözleriniz ve kulaklarınız kapalıyken ne tür zorluklar yaşadınız, neler hissettiniz?

Cevap: Gözlerim ve kulaklarım kapalıyken duymada problem yaşadığım için arkadaşlarımın ne dediğini anlamadım. Onları göremediğim için onların yanına gidemedim, onları ayırt edemedim. 

2. Görme ve işitme engellileri anlamada, onlarla iletişiminizde ve onlara karşı davranışlarınızda öncekine göre bir farklılık olacağını düşünüyor musunuz? Neden ve nasıl?

Cevap: Evet, kesinlikle bende bir farklılık oluştu. Görme ve duyma engelli olmak hayattaki bazı şeylerden eksik kalmak anlamına geliyor. Onların hayatın içinde yaşamış oldukları zorlukları daha iyi anladım. 

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın