6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 2.Bölüm Duyu Organları Konu Değerlendirme Cevapları – derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri 2.Bölüm Duyu Organları Konu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 6. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı Sayfa 226, 227 2.Bölüm Duyu Organları Konu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226  Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.

(D) 1. Bir maddenin tadının algılanmasında maddenin kokusunun da rolü vardır.
(Y) 2. Alt deride kan damarları bulunmaz.
(D) 3. Göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur.
(Y) 4. Görme olayı damar tabakada gerçekleşir.
(D) 5. Dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde kulak zarı bulunur.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

tatlı / tuzlu sarı bölge / salyangoz ikinci / üçüncü sıvı / gaz göz bebegi / göz merceği
1. Dil, sıvı içerisinde çözünebilen maddelerin tadını algılayabilir.
2. Ağ tabaka, gözün dıştan içe doğru üçüncü tabakasıdır.
3. Dilimizin uç kısmında tatlı tadı alan tat tomurcukları daha fazladır.
4. Burunda koku alma duyu hücrelerinin bulunduğu yere sarı bölge denir.
5. Göze gelen ışık miktarını göz bebeği ayarlar.

C. Aşağıdaki tanım cümlelerinin altında verilen noktalı yerlere o cümlede tanımlanan kavramı yazınız. Bu kavramları bulmacada yatay, dikey ya da çapraz sütunlarda bularak işaretleyiniz.
1. Gözün ön bölümündeki renkli kısımdır (İris).
2. Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu ile oluşan göz kusurudur (Şaşılık).
3. Kulağın, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşan bölümüdür (Dış kulak).

4. Burun içinin nemli kalmasını sağlayan sümüksü salgıdır (Mukus).
5. Vücudumuzun dışını tamamen kaplayan duyu organımızdır (Deri).
6. Tat almanın yanı sıra konuşmamızda ve yutkunmamızda da rol oynayan duyu organımızdır (Dil).
7. Uzağı net görememe sonucu oluşan göz kusurudur (Miyopluk).

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Cevap: C

2. Cevap: A

3. Cevap: D

4. Cevap: D

5. Cevap: A

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın