6. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 220-221 Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 6 Ünite Sonu Değerlendirme 220, 221 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

Cevap: 1.D 2.Y 3.Y 4.D 5.Y

1. (D) Sinir sistemi merkezî ve çevresel sinir sisteminden oluşmaktadır.
2. (Y) Karaciğer iç salgı bezlerimizden biridir.
3. (Y) Beyincik; öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir.
4. (D) Gözdeki sert tabaka farklılaşarak saydam tabakayı (kornea) oluşturur.
5. (Y) İlk yardım herkes tarafından uygulanabilir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

  • Cevap: 1. Sinir sistemi / İç salgı bezleri 2. Omurilik soğanı 3. Orta kulak 4. Hemofili 5. Yakın / Uzak

orta kulak – sinir sistemi – hemofili – iç salgı bezleri – yakın – omurilik soğanı – uzak

1. Denetleyici ve düzenleyici sistem; sinir sistemi ve iç salgı bezleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
2. Yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma ve kusma gibi olaylar omurilik soğanı tarafından yönetilir.
3. Vücudun en küçük kemikleri olan çekiç, örs, üzengi kemikleri orta kulak bulunur.
4. Hemofili kanın pıhtılaşmaması olarak bilinen hastalıktır.
5. Miyop göz kusuruna sahip bireyler yakın net görebilirken uzak net göremezler.

C. Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi omurilik tarafından kontrol edilmektedir?

A) Acıkma, susama
B) Kol ve bacaklardaki kasların birbirleriyle uyumu
C) Refleks davranışlar
D) Kan basıncını ayarlama

CevapC

2. Böbreklerimizde kanın süzülmesi hangi organ ya da yapı tarafından kontrol edilmektedir?

A) Omurilik soğanı B) Omurilik C) Beyin D) Beyincik

CevapA

3. Öğrencilerine “Bu göz kusuruna sahip bireyler uzağı net görebilirken yakını net göremezler.” açıklamasında bulunan bir öğretmen göz kusurlarından hangisini anlatıyor olabilir?

A) Miyop B) Astigmat C) Hipermetrop D) Renk körlüğü

CevapC

4. Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığımızı korumak için yapılması gereken davranışlardan biri değildir?

A) Kulak dış darbelerden ve soğuktan korunmalıdır.
B) Doktor onayı olmadan ilaç ve damla kullanılmamalıdır.
C) Yüksek sese maruz kalındığında ağız açılmalıdır.
D) Banyo sonrasında kulak temizliği için kulak çöpü kullanılmalıdır.

CevapD

5. I. Göz bebeği
II. İris
III. Kornea
Aşağıda verilen yapılardan hangisi ya da hangileri gözün damar tabakasında bulunmaktadır?

A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve II

CevapD

6. İdrar tahlili sonucunda idrarında şeker (glikoz) tespit edilen bir kişide hangi hormonunun salgılanmasında problem vardır?

A) İnsülin B) Adrenalin C) Tiroksin D) Glukagon

CevapA

7. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarından biri değildir?

A) Kolera B) Tifo C) Ülser D) Anemi

CevapD

8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahalede yapması gereken davranışlardan biri değildir?

A) Hasta veya yaralıyı hareket ettirmeden müdahalede bulunmak
B) Hasta veya yaralının korku ve endişelerini gidermek
C) Hasta veya yaralının yarasını görmesine izin vermemek
D) Hasta veya yaralıyı hemen olay yerinden uzaklaştırmak
D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

CevapD

1. Günümüzde kanser hastalarının sayısının çok hızlı bir şekilde artmasının nedenleri sizce neler olabilir?

Sigara ve aşırı alkol kullanımı,
Uzun süre ve tehlikeli saatlerde güneş altında kalma,
Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma,
Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.)
Bazı virüsler, (HPV, Hepatit)
Hava kirliliği.
Radyasyona maruz kalma,
Kötü beslenme alışkanlığı

2. Okulunuzda görme engelli bir arkadaşınızın olduğunu düşünün. Arkadaşınızın okuldaki yaşam şartlarını kolaylaştırmak adına neler yapabilirsiniz?

Cevap: Zihinsel engellilerin de kendi yetenek ve becerilerini en yüksek düzeyde geliştirebilmeleri için eğitim-öğretim ve düzeltici sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlama normalleştirme ilkesinin bir gereğidir. Okuldaki arkadaşlarımız için cisimlere yaklaşınca öten alarmlar, yürüme yolları, onlar için özel sıra ve tuvaletler yapabiliriz.

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın