6. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 239 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

6. Sınıf Meb Fen Bilimleri Sayfa 239 Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Sayfa 7. Ünite Sonu Değerlendirme 239 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

1. (Y) Elektriği iyi ileten maddeler elektrik enerjisi iletimine karşı hiç zorluk göstermez. (Elektriği iyi ileten maddeler de elektrik enerjisi iletimine karşı az da olsa zorluk gösterir.)
2. (D) Maddelerin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdikleri zorluğa direnç adı verilir.
3. (Y) Basit elektrik devresinde kullandığımız telin cinsine göre ampulün parlaklığı değişmez. (Basit elektrik devresinde kullandığımız telin cinsine göre ampulün parlaklığı değişir.)
4. (Y) Ampullerin içerisinde elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmek için bakır kullanılır. (Ampullerin içerisinde elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmek için tungsten metali kullanılır.)
5. (Y) Bir elektrik devresi plastik çubuk ile tamamlanırsa ampul ışık vermeye başlar. (Bir elektrik devresi plastik çubuk ile tamamlanırsa ampul ışık vermez.)

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuktan seçtiğiniz uygun sözcükleri yazınız.

Cevap: 1. Plastik 2. Dirençölçer 3. İletken 4. Gazlar 5. Isı

1. Kabloların dış kısmı yalıtkan bir madde olan plastik ile kaplanır.
2. Elektriksel direnç direnç ölçer adı verilen aletle ölçülür.
3. Bir devredeki ampulün parlaklığı devredeki iletken uzunluğuna bağlıdır.
4. Gazlar belirli şartlar altında iletken hâle gelebilir.
5. Ütü, saç kurutma makinesi gibi aletler elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Elindeki sıvı maddelerin elektrik iletkenliklerini test etmek isteyen Mustafa şekildeki düzeneği kuruyor.

Bu düzeneğin ucundaki metal çubuk aşağıdaki kaplardan hangisine daldırılırsa ampul ışık vermeye devam eder?

A) SAF SU  B) ŞEKERLİ SU  C) SİRKELİ SU  D) YAĞ

CevapC

2. Elektrik düğmelerinin yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A) Gümüş B) Seramik C) Cam D) Plastik Boru

Cevap: A

3. I. Bizi elektrik çarpmalarından korur.
II. Elektrikli aletlerin daha hızlı çalışmasını sağlar.
III. Ucuz olduğu için gümüş yerine tercih edilir.

Elektrikli aletlerimizin kablolarını saran plastikler ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

CevapA

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın