5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları - derskitabicevaplarim.com

5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

1. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılır.
2. Topraklar, sular, ormanlar ve madenler doğal kaynaklardır.
3. Konya Ovası ülkemizintahıl ambarı olarak bilinen yeridir.
4. Dağlık ve otlakların olduğu yüksek yerlerde büyükbaş hayvancılık yapılır.
5. Deterjan, boya ve kimya sanayilerinde, jet ve roket yakıtı yapımındabor madeni kullanılmaktadır.
6. Sıcak su buharı ile elektrik üreten santrallerejeotermal enerji santrali denir.
7. Ayçiçeği, zeytin ve mısırın yetiştirildiği yerlerde yağ sanayisi gelişir.
8. Alışveriş yaptığımız iş yerlerinden alışverişimizin sonunda mutlaka fiş / fatura almalıyız.
9. Yaptığı mesleğin eğitimini almış, işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişiler nitelikli insan gücü oluşturur.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

10. Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarım ürünleri (ç)
11. Yenilenebilen enerji kaynağı (d)
12. Yatırım yapabilmek için gerekli olan unsurlardan biri (b)
13. Çalışan vatandaşların gelirlerinin bir kısmını devlete vermesi (f)
14. İşini en iyi ve başarılı şekilde yapan kişi (e)
15. Konuşkan ve sabırlı olan kişilerin tercih ettiği meslek (c)

a) ekonomi
b) sermaye
c) öğretmenlik ç) tahıllar
d) güneş
e) nitelikli insan gücü
f) vergi

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

16. Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Yenilenebilen enerji kaynakları:

 • Güneş enerjisi,
 • Rüzgar enerjisi,
 • Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi,
 • Jeotermal enerjisi,
 • Biyokütle enerjisi (biyoyakıt enerjisi de dahil),
 • Hidrojen enerjisi,
 • Dalga enerjisi,
 • Gelgit enerjisi

Yenilenemeyen enerji kaynakları:

 • Doğalgaz.
 • Kömür.
 • Nükleer enerji.
 • Petrol.

17. Mesleğimizi seçerken kendimize sormamız gereken sorular nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: 1. Yapmaktan keyif aldığım ve istediklerim neler?, 2. Bunun için gerekli yetenek ve becerilere sahip miyim? 3. Yeteneklerimi hangi alanlarda değerlendirebilirim? 4. Nasıl bir çalışma ortamı benim karakterime uyar? 5. Gözlerinizi kapayın ve kendinizi dinleyin. Hayal edin, hangi işi yapıyorsunuz? 6. Ben nasıl bir yaşam tarzı istiyorum?

18. Vatandaşlık görevi olan vergilerimizi düzenli olarak vermediğimizde ne tür sorunlarla karşılaşabiliriz? Açıklayınız.

Cevap: Vergi verilmezse devlet vatandaşlara hizmet sağlayamaz. Devletin en önemli büyük bir gelir kaynağı vergiler üzerine kurulmuştur. Vergiler sayesinde yol, altyapı, hastane, eğitim, ulaşım gibi hizmetler almaktayız. Eğer vergiler olmazsa devlet bizlere bu hizmetleri ücretsiz bir şekilde sağlayamaz. O yüzden vergilerimizi vermeliyiz.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. – Yüksek sıcaklık ve nem ister,
– Sulak alanları sever.
– Ülkemizde en fazla Edirne’de yetiştirilir.
Verilen bilgiler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir?
A) Çeltik (pirinç) B) Mısır C) Pamuk D) Zeytin

Cevap:  A

20. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı diğerlerine göre daha fazladır?
A) Buğday B) Çay C) Pamuk D) Turunçgiller

CevapA

21. Yenilenemeyen enerji kaynakları yandıklarında karbondioksit gazı açığa çıkarırlar. Bu zararlı gazların atmosferde birikmesi küresel ısınma ve asit yağmurları dediğimiz olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu olumsuz durumların yaşanmaması için çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi alternatif enerji kaynakları içinde yer alır?
A) Doğal gaz B) Kömür C) Petrol D) Rüzgâr

CevapD

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde ödediğimiz vergilerin etkisi yoktur?
A) Hastanelerin açılması
B) Evimize eşya alınması
C) Barajların yapılması
D) Köprülerin yapılması

CevapB

23. Bir ülkenin gelişmesinde nitelikli insan gücünün büyük katkısı vardır. Bu nedenle nitelikli insan gücünün fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir.
Buna göre nitelikli insan gücünün fazla olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
A) Ülkenin kalkınma hızı artar.
B) Fabrikaların üretiminde kalite artar.
C) Enerji ve zaman verimli şekilde kullanılır.
D) Ülkede işsizlik oranı artar.

CevapD

24. Fabrika, araba ve evlerde petrol ile kömür gibi fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki gaz oranlarının değişmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. İklim değişikliği bu şekilde devam ederse birçok canlı türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olamaz?
A) Enerji tasarrufuna gitmek
B) Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak
C) Fosil yakıtlar kullanmak
D) Fabrikalarda filtre kullanımını yaygınlaştırmak

CevapC

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın