Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Cevapları – derskitabicevaplarim.com

Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 192 Cevapları

1. Okulunuzda, öğrenci meclis başkanlığı seçimi için yapılan çalışmalar nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Önce aday öğrenciler belirlenmektedir. Sonra da aday öğrenciler başkanlık konuşmalarını ve çalışmalarını yapmaktadır. Vaatlerini anlatmakta seçmeni etkilemeye çalışmaktadır. Ardından okulda seçim kurulları belirlenir, seçim çalışmaları yürütülür. En sonunda her öğrenci seçimde oy kullanarak başkan seçilir. 

2. Öğrenci meclis başkanlığı seçiminde oy kullanırken neler hissettiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kendimi bir birey gibi hissettim. Çünkü okulun yönetiminde benim kullandığım oy ile başkan seçildi ve başkan benim ona verdiğim yetki ile benim için hizmet edecek. Bu durum da demokrasiye olan inancımın artmasını sağladı. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 193 Cevapları

Yukarıdaki görsel ile demokrasinin temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullanır. İşte bu haklarını kullanmasının sonucunda seçtiği kişiler Meclis’i oluşturur. Böylece meclis sayesinde aslında kendi kendini yönetmiş olur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 194 Cevapları

Monarşi yönetiminde demokrasiye uygun olmayan unsurlar nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Demokrasi halkın her kesiminin ülke yönetiminde söz sahibi olması, kendi yetkisini seçimlerle belirlediği kişilere devretmesidir. Monarşi ise, egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir. Yönetici olan kişi ömrü boyunca yönetimde kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğla ya da hanedan üyelerinden birine geçmektedir. Yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi yönetici kişiye aittir.Özetle halk egemenliği olmaması tek kişinin söz sahibi olması gibi unsurlar uymaz. 

Oligarşinin demokrasiye benzeyen ve demokrasiden ayrılan yönlerini söyleyiniz.

Cevap: Oligarşi, egemenliğin küçük bir grubun elinde olmasıdır. Ülkeyi yönetme hakkı ayrıcalıklara sahip soylular, din adamları, toprak sahipleri vb. gruplara aittir. Bu bakımdan demokrasiden ayrılır, demokrasi ile benzerliği ise ülke yönetiminde bazı grupların etkin olmasıdır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 195 Cevapları

Günümüzde monarşi, oligarşi ve meşruti monarşi ile yönetilen ülkeler var mıdır? Araştırınız.

Cevap: Evet vardır. Monarşi ile yönetilenlere örnek: Arap ülkeleri, Brunei, Katar’dır. 

Teokrasi yönetimi diğer yönetimlerle birlikte uygulanabilir mi? Tartışınız.

Cevap: Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Demokrasi ile kullanılamaz ama teokrasi monarşi ve oligarşi ile kullanılabilir. 

Cumhuriyet, monarşi ve oligarşi yönetimlerini insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler açısından karşılaştırarak söyleyiniz.

Cevap: İnsan hak ve özgürlüklerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Monarşi ve oligarşi ise sadece belli bir grubun söz sahibi olduğu adil olmayan bir yönetim biçimidir. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 196 Cevapları

Aşağıdaki açıklamaların hangi yönetim biçimine ait olduğunu ilgili sütuna işaretleyiniz.

Egemenlik halka aittir. (demokrasi)
Yönetici padişah, çar, kral, sultan vb. unvanlar kullanır. (monarşi)
İyonlarda görülmüş yönetim şeklidir. (oligarşi)
Din kurallarının egemen olduğu yönetim şeklidir. (teokrasi)
Kişi hak ve özgürlükleri vardır. (cumhuriyet)
Egemenlik tek kişiye aittir. (monarşi)
Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. (cumhuriyet)
Egemenlik küçük bir gruba aittir. (oligarşi)
Yöneticiler din adamlarıdır. (monarşi)
Yönetme yetkisi babadan oğula geçer. (monarşi)
Devleti yönetecek kişiler seçimle iş başına gelir. (cumhuriyet)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 197 Cevapları

Aşağıda verilen kavramlardan demokrasiyle ilgili olanları tespit ederek sandığın içine atılacakları işaretleyiniz. İşaretlediğiniz kavramlardan yola çıkarak cumhuriyet yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olan yönlerini aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap: Yasa, Adalet, Milli egemenlik, özgürlük, eşitlik, hak, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın