Demokrasi Her Yerde Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Demokrasi Her Yerde Sayfa 208, 209, 210, 211, 212 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 208 Cevapları 

Seçimlerde her vatandaşın bir oy kullanma hakkına sahip olması, demokrasinin hangi özelliğini gösterir? Söyleyiniz.

Cevap: Seçimlerde her vatandaşın bir oy kullanma hakkına sahip olması, demokrasinin eşitlik özelliğini gösterir. Demokraside tüm vatandaşlar eşittir. Zengin, fakir, güçlü, güçsüz ayrımı yapılmaz. Her özgür birey, gerekli şartları sağlayan kişi oy kullanma hakkına sahiptir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 209 Cevapları 

Ev, okul ve toplumda demokratik bir yaşam sürmek neden önemlidir? Tartışınız.

Cevap: Demokratik yaşam sürmek kişilerin özgürlüklerinin farkında olması, haklarını koruması ve sorumluluklarını bilmesi bakımından önemlidir. Böylece bilinçli bir toplumda sömürülme faaliyetleri naçar kalır. İnsanlar bilinçli, mutlu, huzurlu bir şekilde hayatlarına devam ederler. Bu da güvenliğin, adaletin, barışın sağlanması adına önemli bir kazanımdır. Demokrasi kazanımları toplumda refah seviyesini yükseltir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 212 Cevapları 

Günlük hayatta hepimiz mutlaka ya bir otobüs durağında ya da bir yemek sırasında sıraya girilmesi gereken durumlarla karşılaşmışızdır. İnsanların böyle durumlarda sıraya girmesi aile ve okulda yeterli derecede demokratik tutum kazanmış olması nedeniyledir. Nitekim toplum hayatı diğerlerinin haklarına saygıyı ve kendi sorumluluklarımızı yerine getirmeyi gerektirir.

Metinden ve görselden hareketle aşağıdaki boşluğa demokratik bir toplumda olması gereken özellikleri yazınız.

CevapDemokratik bir toplumda olması gereken özellikler

  • Demokratik toplumlarda her birey eşit haklara sahip olarak dünyaya gelir.
  • Demokratik toplumlarda insan hakları gelişmiştir.
  • Demokratik toplumlarda diğer insana kul-köle olma gibi çağ dışı uygulamalar yoktur.
  • Demokratik toplumlarda sınıf ayrımı yoktur. Toplumun her kademesinden insanlar birey olma ortak paydasında buluşmaktadır.
  • Demokratik toplumlarda soyluluk ifadeleri yoktur. Ağa, bey gibi unvanlar kimseye verilemez ve kimse tarafından üstünlük ifade edecek şekilde kullanılamaz.
  • Demokratik toplumlarda kadın ve erkek eşitliği tam olarak sağlanmıştır. Cinsiyet farklılıklarına dayanan ayrıcalıklar ortadan kaldırılmıştır.
  • Demokratik toplumlarda fırsat eşitliği vardır. Her bireyin eğitim ve öğretim hakkı kanunlarla güvence altına alınmıştır

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın