Demokratik Devlet ve Organları Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Demokratik Devlet ve Organları Sayfa 198, 199, 200, 201, 202, 203 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 198 Cevapları

Yukarıdaki görseller size ne ifade etmektedir? Söyleyiniz.

Cevap: TBMM, Cumhurbaşkanlığı forsu ve bir duruşma salonu vardır. Bu tür yerler demokrasiyi ifade eder. Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde bu tür yerler halkın egemenliğini ifade etmektedir. TBMM insanları temsil eden milletvekillerinden oluşur. Yine Cumhurbaşkanını insanlar kendileri seçerler. Adalet aramak için bağımsız mahkemeler vardır.  

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 200 Cevapları

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözünü açıklayınız

Cevap: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Teşkilat-ı Esasiye Kanunundan bu yana Türkiye anayasasında yer alan, TBMM’de kürsünün arkasındaki duvarda tamamı büyük harflerle yazılı bulunan ve Türk milleti adına Türkiye’nin kuruluşunu ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temel dayanağını oluşturan ilkedir. Atatürk bu sözü söyleyerek aslında millet hakimiyetinin önemini ve cumhuriyet değerlerinin saygınlığını vurgulamıştır. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 202 Cevapları

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olsaydınız hangi bakan olmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap: Ben Dış işleri Bakanı olmak isterdim. Hem dünyayı tanımak hem de ülkemi dış dünyaya karşı koruyarak, geliştirmek geleceğe taşımak için elimden geleni yapardım. 

Yargı yetkisinin bağımsız olması neden önemlidir? Açıklayınız.

Cevap: Bağımsız bir yargı organının siyasal iktidarın sınırlarını çizen iki temel anayasal ilkeyle, “hukuk devleti” ve “kuvvetler ayrılığı” ilkeleriyle doğrudan ilişkisi, yargı bağımsızlığının temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu gösterir. … Bu yüzden de Yargının bağımsızlığı ilkesinin anayasada tanınması önemlidir. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 203 Cevapları

Kanun yürürlüğe konulunca kanuna uymayanlar hakkında neler yapılabileceğini söyleyiniz.

Cevap: Devlet yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanır. Anayasamızda belirtilen güç unsurlarının yapısı kuvvetler ayrılığı şeklinde tanımlanmıştır.  Vatandaşlar kendileri ile ilgili her türlü davada önce adli ve idari mahkemelere sonuç alamazlarsa Anayasa Mahkemesi’ne oradan da AİHM ‘ye başvurabilirler. 

Toplum düzeninin sağlanmasında uyulması gereken kurallar vardır. Bu kuralların işleyişinde yasama, yürütme, yargı güçleri arasındaki ilişki önemlidir. Aşağıda verilen örnekten yola çıkarak siz de bir konu üzerinde yasama, yürütme, yargı arasındaki ilişkiyi açıklayarak yazınız.

Yasama, Vergi kanunu çıkartır, Örnek özel tüketim vergisi
Yürütme, Vergi kanununu uygular. Örnek, özel tüketim vergisi ile ilgili kanunları uygular.
Yargı, Vergi vermeyenleri yargılar. Örnek, Vergilerin eksiksiz toplanmasını sağlar.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın