Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede Sayfa 213, 214, 215, 216, 217 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 213 Cevapları

Yukarıdaki hak ve sorumluluklarımızdan hangileri sizin için önceliklidir? Nedenleriyle tartışınız.

Cevap: Benim için en önemli hak ve sorumluluklarım şöyledir:

Tüketici Hakkı : Aldığım ürünlerde kandırılmak istemem
Temiz Çevre Hakkı: Temiz bir çevrede yaşama hakkımı sonuna kadar kullanmak isterim.
Vatan Hizmeti : Askerlik yapmak her genç gibi benim için de değerlidir.
Yaşama Hakkı: İnsanca ve özgürce yaşama hakkımın olmasını savunurum.
Seçme ve Seçilme Hakkı: Ülke yönetiminde söz sahibi olmak benim hakkım.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 214 Cevapları

1. Yaren’in anlattığı haklardan hangilerini kullanıyorsunuz? Bu haklardan başka hangi haklarımız vardır? Söyleyiniz.

Cevap: Sosyal ve ekonomik haklar, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve çalışma hakkımız da vardır. Ayrıca siyasi hak ve ödevlerimizi de bu başlık altında sayabiliriz. 

2. Yaşama hakkının diğer hakların kullanılması için temel şart olmasının sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap:  Yaşama Hakkı, kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkı. 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinde herkesin yaşama hakkının yasayla korunacağı, yasanın ölüm cezasını öngördüğü bir suçtan dolayı mahkemece verilmiş bir cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimsenin kasten öldürülemeyeceği belirtilmiştir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 215 Cevapları

Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz neden önemlidir? Açıklayınız.

Cevap: Vatandaşlık görevini mutlaka yerine getirmemiz gerekir. Daha iyi bir Devlet istiyorsak bu görevleri yapmalıyız. Mesela oy vermek bir görevdir. Bu oyu kullanmazsak belki başımıza geçecek insanlar Devletimizi kötü durumlara sürüklerler. Ülkemizin daha iyi yerler gelebilmesi için Vergimizi de vermeliyiz.Bu tip görevlerden kesinlikle kaçmamalıyız

Temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için vatandaşlara düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Her hak bir sorumluluğu beraberinde getirdiği için birey de sorumsuz davranamaz. Bireyler, hak ve özgürlüklerini kullanırken hem başka bireyler ve toplumun geneline hem de devlete karşı sorumludurlar. Sorumlulukların yerine getirilmesi diğer bireylere karşı gerçekleşecek hak ihlallerinin de önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Devletin, toplumsal grupların ve bireyin sorumluluklarını karşılıklı olarak yerine getirmesi, demokrasinin hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Sadece demokrasi kültürünün toplum hayatının her alanında yaşandığı yerlerde, hak ve özgürlükler hukuki metinlerde kalan idealler olmaktan çıkıp bir gerçeklik haline gelebilir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 216 Cevapları

1. Haber metnine göre belediyeye, hangi hakkın ihlal edildiği gerekçesiyle dava açılmıştır?

Cevap: Özel hayatın gizliliği ilkesine aykırıdır. Çünkü belediye kanunsuz olarak personelin kişilik haklarını ihlal etmesi ve kişisel verilerinin izinsiz olarak kayıt altına alması amacıyla yüz tanıma cihazlarını belediyeye yerleştirmiştir. 

2. Belediye çalışanlarının hakları nasıl güvence altına alınmıştır?

Cevap: Hukuk devleti olduğumuzdan dolayı hukukun vermiş olduğu haklar sayesinde belediye çalışanlarının hakları güvence altına alınmıştır. 

3. Çevrenizde buna benzer ihlaller yaşanmakta mıdır? Örnekler veriniz.

Cevap: Bazen yaşadığını gözlemleriz. Mesela bir tanıdığımız dizilerde oyuyordu, öyle ünlü olmuştu ki her gün gazeteciler sarıyordu etrafını, o da bunun özel hayatını ihlal ettiğini düşünmekteydi.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın