Uluslararası İlişkilerimiz Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları 7. Ünite Sayfa 255, 256, 257 Uluslararası İlişkilerimiz Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

1.Bakü Tiflis Kars Demir Yolu Projesi ile tarihî İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmaktadır.
2.Bakü Tiflis Ceyhan Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki boru hattı projesidir.
3. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütününe populer kültür denir.
4. Türkiye, 2017-2021 yılları için UNESCO Yürütme Kurulunda yer almaya hak kazanmıştır.
5. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği sağlayan
kuruluşa TİKA denir.
6. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya’dır.
7. Türk kültürünün araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve uluslararası alanda tanıtılmasını
amaçlayan kuruluş TÜRKSOY.

B- Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz

(İslam Birliği Teşkilatı) 8. Türkiye’nin dünyada uluslararası sorunların çözümünde takip ettiği politika
() 9. 13 Aralık 2017’de İstanbul’da Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden uluslararası kuruluş
(Mütekabiliyet) 10. Uluslararası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygı ilkesi
(TMV) 11. Türkiye adına yurt dışında okullar açan kuruluş
(İthalat) 12. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal alması (dış alım)
(Azerbeycan) 13. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devleti
(İhracat) 14. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satması (dış satım)

C- Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Dış ticaretin ülkelerarası ilişkilerde ekonominin yanı sıra başka hangi alanlarda etkileri olmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Sosyal anlamda da ilişkilerin artmasına neden olur. Çünkü ülkede yaşayan insanlar ticaret sebebiyle ziyaretleri belli bir süre sonra eğer memnun kalırlarsa turizme dönüşür.

16. Millî kültürümüzün popüler kültürden olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için bize düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Kültür değişken bir yapıya sahiptir. O yüzden öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki kültürümüzü değiştirmeden sabit tutmamız zamana karşı direnmek olacaktır bu da mümkün değildir. Popüler kültürü milli kültürümüze ters gelmeyecek şekilde kullanmamız gerekir. Yani değişim olacak ancak bu değişim milli kültürümüzün özüne dokunmamalıdır.

17. Aralık 2017’de İstanbul’da toplanan, Türkiye’nin de dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisine göre, Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin tanındığı ilan edilmiştir. Bu bildiriden yola çıkarak Türkiye’nin uluslararası alandaki rolü hakkında düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Bu sonuç bildirgesi İİT’nin aldığı önemli bir karardır. Bu birliğin dünya siyasi sahnesinde ne kadar söz sahibi olduğunu değerlendirmek gerekir. Ancak Türkiye açısından baktığımız zaman ev sahipliği yaptığı bir toplantıda bu kararın alınması insanların hatırlaması açısından güzel olmuştur.

18- Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aşağıda verilen boşluklara düşüncelerinizi yazınız.

KÜLTÜREL: Geziler düzenlenmeli etkinlikler yapılmalı

SOSYAL:  Vize muafiyeti ya da kolaylıklar getirilerek insanların ziyaretlerini arttırmalı

SİYASİ:  Siyasi partiler ve liderleri sürekli görüşmeli

EKONOMİK: Ticaret hacmi arttırılmalı

D- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. “Dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, kendi huzur ve mutluluğuna çalışmak demektir.” Mustafa Kemal Atatürk (Ulus Gazetesi, 20. 3. 1937)
Atatürk yukarıdaki sözü ile aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durmuştur?
A) Dünya barışı B) Ekonomik iş birliği C) Vatan sevgisi D) Sanayileşme

20. Aşağıda verilenlerden hangisi popüler kültüre ait bir örnek değildir?
A) Sosyal medya akımlarını takip etmek
B) Anne babanın elini öpmek
C) Alışverişleri, alışveriş merkezlerinden yapmak
D) Modaya uygun giyinmek

21. Ülkemizin en fazla ihraç ve ithal ettiği ürünler yukarıdaki şemada gruplandırılmıştır.
Bu gruplandırma içerisinde yer değiştirmesi gereken iki ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haberleşme teçhizat ve cihazları-Tekstil ürünleri
B) Gıda ürünleri (fındık, incir, üzüm)-Kimyasal ürünler
C) Metal ürünler-Petrol ürünleri
D) Giyim eşyası-Tıbbi aletler

22. İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını yapması
Bosna-Hersek’e destek kuvvet yollanması
Türkiye Maarif Vakfının kurulması
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demir yolunun yapımı

Yukarıda Türkiye’nin uluslararası alanda gösterdiği gelişmeler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV

23. Türkiye’nin 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olması dış politikada hangi özelliğini gösterir?
A) Yayılmacı bir devlet
B) İşbirlikçi bir devlet
C) Karşılık bekleyen bir devlet
D) Barışçı bir devlet

24. “Bizim dostumuz olan Sovyetler Birliği’nin idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.” İsmet BOZDAĞ, “ Atatürk’ün Sofrası” s.26-27 (Düzenlenmiştir.)
Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Soydaşlarımızla bağlarımızı koparmamaya
B) M. Kemal’in gelecekle ilgili düşüncelerine
C) Komşu devletlerin içişlerine müdahale etmeye
D) Soydaşlarımıza sahip çıkmaya

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın